Nowe relacje MSZ Polski z Polonią


Fot. wilnoteka.lt
Do 20 września potrwają konsultacje w sprawie przygotowanego przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych planu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w 2013 roku. W dokumencie jest mowa o nowym otwarciu w relacjach z Polonią.
Biuro prasowe Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski zapowiedziało, że plan współpracy z Polonią i Polakami za granicą na rok 2013 będzie podstawą do podejmowania decyzji dotyczących zadań w sferze współpracy z rodakami z zagranicy.

Resort poprosi o opinie w sprawie planu współpracy uczestników rozpoczynającego się w czwartek IV Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy. „Ważne jest, by ocenili, jakie działania przysłużą się wzmocnieniu ich pozycji w środowiskach, w których funkcjonuj” -zaznacza w swoim oświadczeniu MSZ. Konsultacje będą trwały do 20 września. Na podstawie zatwierdzonego planu 2 października zostanie ogłoszony konkurs na realizację zadań w dziedzinie współpracy z Polonią i Polakami poza granicami kraju.

W planie położono nacisk m.in. na edukację Polonii i Polaków za granicą, zaangażowanie tej grupy do promocji Polski, a także wspieranie powrotów do ojczyzny. MSZ, oprócz współpracy z tradycyjnymi organizacjami polonijnymi, chce włączyć do działania najnowszą generację emigracji ekonomicznej i niezrzeszoną polską inteligencję.

W dokumencie jest też mowa o reformie i rozwoju mediów polonijnych, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi. „Dotyczy to zwłaszcza mediów na wschód od polskich granic, które wymagają pilnej sanacji i dostosowania do współczesnych wymogów i możliwości odbiorców” - podkreślono w dokumencie.

Warto przypomnieć, że przed miesiącem media polonijne walczyły o prawo istnienia. W trudnej sytuacji finansowej znalazły się: „Gazeta Polska” z Żytomierza, „Lwowskie Spotkania”, „Polacy Donbasu”, „Monitor Wołyński”, „Nasze Drogi” ze Lwowa, „Dziennik Kijowski” oraz „Krynica” z Kijowa.

W tym roku MSZ przekazało 65 mln zł na rzecz fundacji realizujących projekty wspierające Polonię i Polaków za granicą. Plan współpracy z Polonią i Polakami za granicą na 2013 r. wyróżnia pięć obszarów tematycznych, na których mają się koncentrować działania. Wśród nich są: edukacja Polonii i Polaków za granicą, mobilizacja do aktywności we wszelkich dziedzinach życia, wspieranie środowisk polskich oraz praw mniejszości, zaangażowanie Polonii i Polaków za granicą we współpracę gospodarczą z ojczyzną oraz wspieranie powrotów Polaków do ojczyzny.

Resort chce włączyć do działania nowe środowiska niezrzeszonej polskiej inteligencji, autorytety w lokalnych środowiskach, osoby nieznające języka polskiego. Jak zaznaczono, w polu widzenia pozostanie także najnowsza generacja emigracji ekonomicznej oraz wspomaganie Polonii i Polaków za granicą w korzystaniu z należnych im praw, także pracowniczych.

W planie jest też mowa o reformie i rozwoju mediów polonijnych w nowych formach organizacyjnych, zwłaszcza z wykorzystaniem elektronicznych narzędzi komunikacji i możliwości Internetu, wymiany programów, staży dziennikarskich. „Dotyczy to zwłaszcza mediów na wschód od polskich granic, które wymagają pilnej sanacji i dostosowania do współczesnych wymogów i możliwości odbiorców” - podkreślono w dokumencie.

W planie podkreślono potrzebę promocji wszechstronnego rozwoju stosunków gospodarczych i wymiany inwestycyjno-handlowej przy zaangażowaniu podmiotów polonijnych oraz osób polskiego pochodzenia, a także organizacji szkoleń, seminariów specjalistycznych z udziałem miejscowej Polonii, wymianę międzyuczelnianą i naukową. Resort chce też włączenia środowisk polonijnych w organizację misji handlowo-gospodarczych polskich przedsiębiorców.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski wśród zasad realizacji planu wymienia jawność i przejrzystość wydatkowania środków, bezstronność i obiektywizm w rozdziale środków, a także równość szans wszystkich podmiotów.  

Na podstawie: tvpparlament.pl, msz.gov.pl

Komentarze

#1 Wierzę w jednego Tuska, Ojca

Wierzę w jednego Tuska, Ojca Wszech-uwielbianego, Stworzyciela Stadionów i Autostrad, wszystkich dotacji z unii widzialnych i niewidzialnych.
I w jednego Rostowskiego, doradcę Tuskopata prawdomównego, który z Putina jest zrodzony przed wszystkimi długami.
Tusk z Tuska, Europejskość z Europejskości, Fakty prawdziwe z TVNu prawdziwego. Przez Lisa stworzone, mówione. Współistotne Tuskowi, a przez Niego wszystko się stało…
On to dla nas lemingów i dla naszego ogłupienia zstąpił z Kremla. I za sprawą Angeli Wielkiej przyjął miliardy z Unii i stał się jurokomuchem.
Pomógł Grecji również od nas, pod namową Merkelki został poklepany i pochwalony. I ponownie wybrany dnia trzeciego, jak oznajmia OBOP.
I wstąpił do Rządu; siedzi po prawicy Bronka. I powtórnie przyjdzie w chwale na następną kadencję, a Kurestwu Jego nie będzie końca.
Wierzę w pancerną brzozę, Sikorskiego, jej Ożywiciela, który od Tuska i Rostowskiego pochodzi.
Który z Tuskiem i Komorem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę który mówił przez Olejnik i Durczoka.
Wierzę w jeden, wielki, powszechny i unijny kryzys. Wyznaję brak emerytury na odpuszczenie grzechów.
I oczekuję kromki chleba, szklanki wody i nowej edycji Tańca z Gwiazdami w TVN.

No to teraz tylko … A M E N

#2 Media nas

Media nas rozpieszczaja?
Zgodnie z konstytucją Tuskopata nie można odwołać bez podania nazwiska jego następcy. Tak więc głosowanie za kandydaturą niejakiego Kleibera będzie jednocześnie poparciem dymisji dyktatora i zakończenia rządów Platformy - wyjaśnia "Wprost" i ocenia: "Krok Palikota jest sprytny. Kleiber jest jednym z niewielu pośredników między lewicą a PiS. To kandydat akceptowalny dla Polski".

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.