Zmarł były premier Litwy Gediminas Kirkilas


Na zdjęciu: Gediminas Kirkilas, fot. BNS/Žygimantas Gedvilas
W wieku 72 lat zmarł były premier Litwy, wieloletni poseł na sejm Gediminas Kirkilas. Jako pierwszy w sobotę, 20 kwietnia, poinformował o tym portal 15min.lt. W latach 2006-2008 G. Kirkilas był premierem Litwy, przez wiele lat był posłem na sejm z ramienia socjaldemokratów. Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci G. Kirkilasa złożył prezydent Gitanas Nausėda.
Gediminas Kirkilas był mądrym, szanowanym politykiem o prozachodnich poglądach, niestrudzenie pracującym dla dobra Litwy. Okres pełnienia przez niego obowiązków premiera w pierwszych latach członkostwa Litwy w Unii Europejskiej i NATO był ważnym egzaminem, który zdaliśmy” – czytamy w kondolencjach prezydenta

G. Kirkilas urodził się 30 sierpnia 1951 roku w Wilnie. Ukończył Szkołę Średnią nr 23 w Wilnie (obecnie – Gimnazjum im. Jonasa Basanavičiusa w Wilnie).

W latach 1972-1978 pracował jako konserwator zabytków.

W roku 1978 ukończył Wileński Instytut Pedagogiczny (język litewski i literatura), w roku 1982 – Wyższą Szkołę Partyjną w Wilnie, w 2004 – Szkołę Biznesu Międzynarodowego przy Uniwersytecie Wileńskim.

W latach 1990-1992 był doradcą deputowanego do Rady Najwyższej-Sejmu Restytucyjnego Algirdasa Brazauskasa.

W latach 2004-2006 był ministrem ochrony kraju, w latach 2006-2008 – premierem Litwy, w latach 1992-2020 – posłem na sejm Republiki Litewskiej.

W okresie sowieckim G. Kirkilas należał do Litewskiej Partii Komunistycznej. W okresie odrodzenia na Litwie był jednym ze zwolenników oddzielenia się Litewskiej Partii Komunistycznej od Partii Komunistycznej Związku Sowieckiego.

W 1990 roku na zjeździe założycielskim Litewskiej Demokratycznej Partii Pracy został wybrany na wiceprzewodniczącego partii, w latach 1991-1996 pełnił obowiązki pierwszego wiceprzewodniczącego partii, zaś w roku 1993 tymczasowo był przewodniczącym partii.

W latach 2001-2007 – po zjednoczeniu się Litewskiej Demokratycznej Partii Pracy z Litewską Partią Socjaldemokratyczną – został wybrany na jej wiceprzewodniczącego, w latach 2007-2009 pełnił obowiązki przewodniczącego Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej.

W roku 2017 opuścił szeregi tej partii i założył Litewską Socjaldemokratyczną Partię Pracy (obecnie jest to Litewska Partia Regionów). Do 2021 roku był jej przewodniczącym.

Na podstawie: bns.lt, lrt.lt