Zgłoś kandydata na „Polaka Roku 2012”


Fot. kurierwilenski.lt
„Kurier Wileński” ogłasza swój kolejny konkurs - plebiscyt „Polak Roku 2012”. W tym roku jest to jubileuszowy - XV konkurs.
Zgłoszenia kandydatów w nieograniczonej liczbie mogą składać osoby fizyczne, jak też organizacje społeczne i firmy prywatne.
 
Zgłoszenia (wraz z uzasadnieniem) należy przysyłać na adres redakcji: „Kurier Wileński”, Birbynių 4a, LT-02121 -30 Vilnius, Lietuva, z dopiskiem: „Polak Roku 2012” do 29 października br.
Zgłoszenia można też nadsyłać pocztą elektroniczną: reklama@kurierwilenski.lt

Więcej informacji: http://kurierwilenski.lt/
 
Data: 
15.10.2012 (Impreza całodniowa) - 29.10.2012 (Impreza całodniowa)