Żegnaj, Dariuszu Gurksznisie...


Wobec ciosu, który spadł na Państwa rodzinę, niełatwo znaleźć słowa pociechy.Można jedynie życzyć sił do zniesienia tego bólu, który tylko czas może złagodzić.
Wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci ukochanego Ojca i Męża

Dariusza Gurksznisa

rodzinie i bliskim Zmarłego 

składają koledzy, wychowawczyni i rodzice z 7a klasy Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie.