Polonika kontynuuje prace restauratorskie w kościele pw. św. Kazimierza w Powiewiórce


Na zdjęciu: kościół pw. św. Kazimierza w Powiewiórce
Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika kontynuuje prace nad ratowaniem polskiego dziedzictwa w różnych krajach. W tym roku zaplanowano m. in. kolejny etap prac w kościele pw. św. Kazimierza w Powiewiórce. Przypomnijmy, w świątyni tej w 1867 roku został ochrzczony Józef Piłsudski.

Szef programu „Ochrona polskiego dziedzictwa za granicą” Instytutu Polonika Piotr Ługowski poinformował, że w tym roku będą kontynuowane prace przy elewacji kościoła.

W ubiegłym rozpoczęto oczyszczanie elewacji z farby. W miejscach zniszczonych i zbutwiałych elementy szalunku zostały wymienione na nowe. Prace prowadzono przy trzech elewacjach, dwóch bocznych i tylnej.

W tym roku po oczyszczeniu całej elewacji elewacja świątyni zostanie pomalowana.

Pierwszy etap prac obejmował prace konserwatorskie przy schodach do wejścia głównego kościoła pw. św. Kazimierza. W drugim etapie wyremontowany został dach, trzeci etap objął remont kamiennego ogrodzenia.

W kolejnych latach eksperci Instytutu chcą przeprowadzić renowację wnętrza kościoła.

Na Łotwie natomiast w tym roku renowacji zostanie m. in. poddany obraz św. Donata w kościele pw. św. Ludwika w Krasławiu.

Na cmentarzu w Krasławiu, który był własnością rodu Platerów, zrenowowany zostanie żeliwny nagrobek Anny z Rycków Benisławskiej.

Z kolei na cmentarzu św. Michała w Rydze renowacji zostanie poddanych kilka nagrobków spoczywających tam Polaków – nagrobek Maryi Martyszewskiej i Konstantego Stanisława Martyszewskiego, nagrobek Aleksandra Rudzińskiego i Maryi Wyrzykowskiej oraz kaplica Puzynów.

Odrestaurowany zostanie również nagrobek rodziny Monkiewiczów. Spoczywa tam m. in. zmarła w 1978 r. Wera Monkiewicz, wybitna pedagog, historyk, polonistka.

Instytut Polonika będzie w tym roku realizował swoje projekty również na Ukrainie i we Francji.

Na podstawie: polonia.tvp.pl, facebook.com/InstytutPolonika