Wystawa „Po piąte…” w Kłajpedzie


Fot. organizatorów wystawy
W Muzeum Historii Małej Litwy w Kłajpedzie (ul. Didžioji Vandens 2) otwarta została wystawa „Po piąte…”, przygotowana przez Okręg Poznański Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP). W otwarciu uczestniczył także prezes Oddziału Poznańskiego ZPAP, autor kilku prac Mark Maksimovich.Wystawa składa się z 38 prac 17 artystów. Są to członkowie Poznańskiego Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków oraz zaproszeni artyści i poeci z Polski.

„Celem wydarzenia jest wsparcie wszystkich osób, których dotknęła wojna. Wystawa pod tytułem „Po piąte...” nawiązuje do piątego przykazania dekalogu – Nie Zabijaj, przedstawia wymowę artystyczną na temat wojny, agresji rosyjskiej i wszystkiego, co teraz jest z nią związane” – zaznacza Liza Kesauri, kurator wystawy.

Zdaniem artysty Jana Wojciecha Malika, biorącego udział w tym projekcie, niniejsza wystawa nie jest żadną manifestacją, a przypomnieniem 5. przykazania Dekalogu, podstawy naszej cywilizacji, jak również przypomnieniem pomocy udzielanej Ukrainie przez Polskę oraz cywilizowane kraje Europy i USA. „Pokazywane dzieła stanowią protest i są tarczą, która odbija demony wojny, a zarazem je unicestwia. Ta sztuka jest bronią w walce z wewnętrznym i zewnętrznym wrogiem, z cywilizacją śmierci” – uważa J. W. Malik.

Wystawa w Poznaniu była zainaugurowana w pierwszą rocznicę inwazji Rosji na Ukrainę. Na przestrzeni dwóch lat trwania wojny, jak i w latach poprzednich powstało wiele dzieł artystycznych i słów w poezji o tematyce antywojennej, wiele protestów przeciw ruchom totalitarnym i antydemokratycznym. Wystawę w Poznaniu zainicjował artysta grafik i malarz Mark Maksimovich, prezes Zarządu Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków w Poznaniu, zaangażowany w ruchy antytotalitarne, działacz Związku Polaków na Białorusi mieszkający w Poznaniu. Ideę wystawy poparł dyrektor Centrum Integracji Kulturalnej w Poznaniu ojciec Jacek Wróbel SJ.

Wystawa w Muzeum Historii Małej Litwy w Kłajpedzie będzie prezentowana do 31 maja 2024 r., następnie w terminie 6 czerwca – 30 lipca 2024 r. będzie prezentowana w Muzeum im. Vladasa Statkevičiusa w Šilalė.

Organizatorzy:
Instytut Polski w Wilnie, Muzeum Historii Małej Litwy w Kłajpedzie, Muzeum im. Vladasa Statkevičiusa w Šilalė, ZPAP Okręg Poznański, Galeria „U Jezuitów” w Poznaniu.Wystawa „Po piąte…” w Kłajpedzie
Muzeum Historii Małej Litwy w Kłajpedzie (ul. Didžioji Vandens 2)
10 kwietnia - 31 maja 2024 r.

Data: 
10.04.2024 - 17:00 - 31.05.2024 - 10:00