Wystawa „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia”


Fot. organizatorów
Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego zaprasza na wystawę „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia”, którą będzie można oglądać od 15 maja do 31 lipca 2020 roku przy Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach.

Wystawa została przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego z okazji przypadającego w październiku 2018 roku 70. jubileuszu objęcia przez Stefana Wyszyńskiego tronu prymasowskiego i 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża.

Wystawę skomponowano ze zdjęć archiwalnych i cytatów, których zestawienie daje oglądającemu przestrzeń do refleksji. Kluczem do jej zrozumienia jest katalog podstawowych wartości, porządkujących życie. Hasła wybrane przez autorki wystawy – Annę Brojer i Aleksandrę Kaiper-Miszułowicz z Biura Edukacji Narodowej IPN – tworzą otwarty katalog pojęć będących filarami życia każdego z nas. Przywołane wartości pojawiają się w myślach wszystkich, którzy świadomie chcą przeżywać swoje istnienie. To filary, na których opiera się ludzka „gramatyka życia”, podstawa funkcjonowania nie tylko jednostek, ale i społeczności ludzkich – rodzin, wspólnot, narodów.

Autorki zagłębiły się w teksty pozostawione przez Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, żeby wyłuskać z nich esencję. Starały się wydobyć z nich cytaty, które jak w soczewce pokazują podejście naszych dwóch mistrzów do podstawowych dla nas wszystkich pojęć. Szukały nie tylko definicji, ale i gradacji ich wagi, kontekstów filozoficznych, moralnych, historycznych, a także wskazówek i przestróg, jakie Kardynał Wyszyński i Jan Paweł II pozostawili Polakom na czas wytyczania naszej dalszej historii już bez ich bezpośredniej pomocy.

Autorzy wystawy
: (IPN) Anna Brojer, Aleksandra Kaiper-Miszułowicz
Współpraca: zespół Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego
Projekt plastyczny: (IPN) Aleksandra Kaiper-Miszułowicz
Druk: Andrus - Druk na wszystkim

Organizator wystawy: Centrum Kultury Samorządu Rejonu SolecznickiegoWystawa „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia”
Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach
Od 15 maja do 31 lipca 2020 r.

Data: 
15.05.2020 - 09:00 - 14.06.2020 - 10:00