W Iraku żyje ok. 250 tys. chrześcijan; większość z nich to chaldejscy katolicy


Fot. stacja7.pl
W Iraku żyje dziś ok. 250 tys. chrześcijan, większość z nich to chaldejscy katolicy. 20 lat temu było ich ok. 1,5 mln. 97 proc. mieszkańców Iraku wyznaje islam, ok. 55 proc. to szyici, ok. 40 proc. - sunnici. W kraju żyje też ok. 500 tys. jazydów. Sobota, 6 marca, jest drugim dniem wizyty papieża Franciszka w Iraku.

Papież Franciszek, który składa wizytę w Iraku, przybył w sobotę z Bagdadu do świętego miasta szyitów - Nadżafu. Spotkał się tam z ich przywódcą, wpływowym ajatollahem Alim as-Sistanim,
który jest jedną z najważniejszych postaci życia publicznego w Iraku i zarazem autorytetem dla szyitów z wielu krajów.

Po wizycie w Nadżafie - ważnym ośrodku duchowym szyitów i celu ich pielgrzymek, papież uda się na kulminacyjne wydarzenie tego dnia wizyty, czyli międzyreligijne spotkanie w Ur, ziemi Abrahama, kolebce chrześcijaństwa, judaizmu i islamu.

Według szacunków przywódców irackich społeczności chrześcijańskich w tym kraju żyje ok. 250 tys. chrześcijan - informował Departament Stanu USA w wydanym w 2020 r. raporcie na temat wolności religijnej na świecie.

Około 67 proc. chrześcijańskiej społeczności Iraku, to wierni Kościoła chaldejskiego, jednego z katolickich Kościołów wschodnich. Chaldejscy katolicy przyjęli doktrynę katolicką i uznają zwierzchność papieża, sprawują jednak liturgię w rycie chaldejskim.

W ten sam sposób modlą się członkowie Asyryjskiego Kościoła Wschodu (nestorianie), którzy stanowią blisko 20 proc. chrześcijańskich mieszkańców Iraku. Nestorianizm został uznany przez resztę społeczności chrześcijańskiej za herezję na soborze efeskim w 431 roku.

Irak zamieszkują także mniejsze społeczności chrześcijańskie. Pośród nich są wierni Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego, jednego z grupy Kościołów orientalnych, który oddzielił się od głównego nurtu chrześcijaństwa nie przyjmując uchwał soboru chalcedońskiego w 451 r. W kraju są też wyznawcy prawosławia skupieni wokół jednej z diecezji Patriarchatu Antiocheńskiego.

W Iraku działają także katolickie diecezje obrządków rzymskiego, greckiego, ormiańskiego i syryjskiego oraz wspólnoty protestanckie.

Społeczność chrześcijańska w Iraku należy do najstarszych na świecie. Według tradycji naukę Chrystusa na te tereny przyniósł św. Tomasz Apostoł, który miał również założyć pierwsze chrześcijańskie gminy w Indiach. Chociaż od czasu najazdu Arabów w VII w. największą religią na terenie dzisiejszego Iraku jest islam, jeszcze do niedawna chrześcijanie stanowili poważny odsetek mieszkańców tego państwa.

Według irackiej konstytucji oficjalną religią w tym państwie jest islam. Ustawa zasadnicza gwarantuje wolność wyznania dla wszystkich osób, w tym muzułmanów, chrześcijan, jazydów i wyznawców mandaizmu, bez wymieniania innych grup i ateistów. Według raportu amerykańskiego Departamentu Stanu od 55 do 60 proc. ludności Iraku to szyici, około 40 proc. sunnici. Iraccy szyici to etnicznie głównie Arabowie, niemal połowa sunnitów w tym kraju to Kurdowie. Rywalizacja o władzę między wyznawcami różnych nurtów islamu stanowiła jedną z głównych osi toczącego się w tym kraju w drugiej dekadzie XXI w. konfliktu.

Irak zamieszkany jest też przez około 400-500 tys. jazydów. To wyznawcy synkretycznej, monoteistycznej religii powstałej z połączenia wierzeń indoirańskich, judaizmu, nestorianizmu i islamu. Jazydzi, podobnie jak chrześcijanie, byli również atakowani i prześladowani przez dżihadystów z IS.

Na podstawie: PAP, stacja7.pl