Uniwersytet Wileński utrzymuje rekordowy wynik w światowym rankingu uniwersytetów


Fot. vu.lt
Uniwersytet Wileński (UW) utrzymuje osiągnięty w ubiegłym roku najlepszy wynik wśród litewskich uczelni i w najnowszym rankingu uniwersytetów QS World University Rankings nadal plasuje się na 400. miejscu. Nie uległo ono zmianie nawet po wciągnięciu do rankingu 124 nowych uczelni. W tegorocznym zestawieniu zwyciężył Massachusetts Institute of Technology przed University of Cambridge oraz Stanford University. Najwyżej z polskich uczelni znalazły się Uniwersytet Warszawski (284. miejsce) i Uniwersytet Jagielloński (293. miejsce).

„W ubiegłym roku Uniwersytet Wileński w prestiżowym światowym rankingu uniwersytetów osiągnął swoje najwyższe z dotychczasowych miejsce i trafił do 400 najlepszych uczelni na świecie. Już wtedy wiedzieliśmy, że wyzwaniem dla nas będzie utrzymanie tego miejsca. Cieszę się, że to się udało; by się utrzymać wśród najlepszych i poprawiać swoje pozycje w tym elitarnym gronie powinniśmy dokładać dalszych starań i liczyć na skonsolidowane wsparcie i wyrozumiałość polityków i przedsiębiorców.

W polityce naukowej rankingi są jednym ze wskaźników odzwierciedlających wysiłki państwa na rzecz umacniania szkolnictwa wyższego. Osiągnięcia uniwersytetu są również ważne dla wizerunku państwa i jego konkurencyjności, dążenie więc uczelni do stania się centrum naukowo-badawczym światowego szczebla może i powinno być też celem państwa” – mówi rektor UW prof. Rimvydas Petrauskas.

W porównaniu do ubiegłego roku, w najnowszym rankingu UW znacznie się wspiął w kategorii reputacji wśród pracodawców – z 434 miejsca na 348. Kategoria ta odzwierciedla ocenę międzynarodowych pracodawców.

Poprawiły się również wskaźniki międzynarodowego personelu akademickiego. Niezwykle wysokie – 137. – miejsce zajmuje UW pod względem jakości nauczania, która się wiąże z większą uwagą wykładowców wobec każdego studenta.

Uniwersytety oceniane są zgodnie z następującymi wskaźnikami: opinia akademicka (Academic Reputation), reputacja pracodawcy (Employer Reputation), cytaty prac naukowych (Citations per Faculty), stosunek liczby studentów i wykładowców na wydziale (Faculty Student), międzynarodowy współczynnik wydziału (liczba wykładowców zagranicznych, International Faculty) oraz stosunek studentów zagranicznych (liczba studentów zagranicznych, International Students).

Tegoroczna edycja objęła 1 422 spośród 2 462 zgłoszonych instytucji. W tegorocznym zestawieniu zwyciężył Massachusetts Institute of Technology przed University of Cambridge oraz Stanford University. Najwyżej z polskich uczelni znalazł się Uniwersytet Warszawski (284. miejsce) i Uniwersytet Jagielloński (293. miejsce). 

Uniwersytet Wileński w QS World University Rankings jest od ośmiu lat. W tym czasie poprawił swoje wyniki o ponad 200 pozycji.

Po raz pierwszy był oceniany w 2014 roku. UW zajął wtedy miejsce w przedziale 601-650.

Na podstawie: vu.lt, pwr.edu.pl