Uniwersytet Stefana Batorego w fotografiach


Okładka albumu "Uniwersytet Stefana Batorego w fotografiach 1919-1939", fot. wilnoteka.lt
Dom Kultury Polskiej w Wilnie, we współpracy z Instytutem Polskim w Wilnie oraz Biblioteką Uniwersytecką w Toruniu zapraszają na wystawę planszową "Uniwersytet Stefana Batorego 1919-1939".
Wystawa została przygotowana przez doktora Mirosława Supruniuka i doktor Annę Supruniuk z Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Przygotowana prezentacja ukazuje dzieje powstania i działalność uniwersytetu, który miał być kontynuacją zamkniętego w roku 1832 Uniwersytetu Wileńskiego.

Polski Uniwersytet w Wilnie został powołany do życia 28 sierpnia 1919 roku dekretem Józefa Piłsudskiego jako Uniwersytet Stefana Batorego (Universitas Batoreana Vilnensis). Pierwszymi organizatorami uniwersytetu byli obywatele ziem dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Kadrę odradzającej się uczelni wzmocnili naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Studentami byli prócz Polaków również Żydzi, Rosjanie, Białorusini, Litwini i Niemcy. Zakładali oni kluby i stowarzyszenia narodowe. Uczelnia w Wilnie stanowiła centrum życia naukowego, kulturotwórczego i artystycznego.

Koordynatorem projektu jest Andrzej Kierulis.

Wystawę można oglądać od 12 stycznia do 10 lutego w siedzibie Domu Kultury Polskiej w Wilnie, ulica Naugarduko 76.

Data: 
12.01.2011 - 18:00 - 10.02.2011 - 18:00