Tulipany Ireny Sendlerowej zakwitły w Ogrodzie Bernardyńskim


Fot. B. Frątczak
W październiku 2018 roku z inicjatywy Instytutu Polskiego oraz Ambasady RP w Wilnie w stołecznym Ogrodzie Bernardyńskim w ramach obchodów Roku Ireny Sendlerowej zostały posadzone cebulki nowej odmiany tulipanów jej imienia. Można już obserwować je w pełnej krasie.

Irena Sendler (1910-2008) to jedna z najbardziej znanych Polek uhonorowanych przez izraelski Instytut Yad Vashem tytułem Sprawiedliwej wśród Narodów Świata. Tytuł ten otrzymała za swoją bohaterską postawę z czasów II wojny światowej. Była działaczką społeczną. Życie zawodowe rozpoczęła w 1932 roku, podejmując pracę w dziale prawnym Sekcji Pomocy Matce i Dziecku przy Wolnej Wszechnicy Polskiej. Pełniła jednocześnie funkcję pracowniczki socjalnej i psychoterapeutki. Kiedy w 1935 roku sekcję zlikwidowano, dostała etat w Wydziale Opieki Społecznej i Zdrowia Publicznego Zarządu Miasta St. Warszawy. Tam zastała ją wojna. W krótkim czasie po wejściu Niemców do Polski, razem z koleżankami z Wydziału Jadwigą Piotrowską, Ireną Schultz i Jadwigą Deneką, zaczęły organizować pomoc dla Żydów.

Kiedy zamknięto getto warszawskie, Sendlerowa wchodziła na jego teren dzięki przepustce wydanej przez dyrektora Miejskich Zakładów Sanitarnych, Juliusza Majkowskiego. Jej działania w tym czasie miały charakter indywidualny. Odwiedzała przyjaciół i znajomych. Dostarczała żywność, lekarstwa, pomagała w wyprzedawaniu dobytku. Z czasem zaczęła pomagać przy organizacji zajęć dla dzieci, koncertów. Poszukiwała środków na ratowanie żydowskich dzieci. W 1943 roku nawiązała kontakt z Radą Pomocy Żydom „Żegota”, polsko-żydowskiej organizacji konspiracyjnej. Przyjęła pseudonim „Jolanta”. Przekazywała pieniądze podopiecznym, wyszukiwała bezpieczne do ukrywania się lokale, weszła w skład referatu dziecięcego. Podczas Powstania Warszawskiego Sendlerowa służyła jako pielęgniarka. Szacuje się, że udało jej się ocalić od kilkuset do nawet kilku tysięcy dzieci.

W 1946 roku otrzymała Złoty Krzyż Zasługi za ratowanie Żydów w czasie okupacji – pierwsze z wielu odznaczeń przyznanych po wojnie. Instytut Yad Vashem w Jerozolimie uhonorował ją tytułem Sprawiedliwej wśród Narodów Świata w 1965 roku. Zmarła 12 maja 2008 roku w wieku 98 lat.

Tulipany Ireny Sendlerowej, powstałe z okazji Roku jej imienia, to piękne kwiaty w kolorze ognistej czerwieni z żółtą plamką na dnie kielicha. Szczególną cechą tej odmiany jest to, że wokół kwiatu głównego z cebulek przybyszowych wyrasta cały pęk małych roślin – jak dzieci otaczające swoją matkę. Symbolika stworzona ręką hodowcy rodzi skojarzenia z Matką Dzieci Holocaustu otoczoną wianuszkiem małych postaci wydartych śmierci w czasie Zagłady.

Odtąd każdej wiosny kwiaty te będą upamiętniały Ofiary Holokaustu, a także Irenę Sendlerową, Sprawiedliwą wśród Narodów Świata.

Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji