Surowe kary dla hodowców trzody chlewnej


Fot. wilnoteka.lt
Jesienią 2013 r., w obawie przed rozprzestrzenieniem się afrykańskiego pomoru świń, litewskie władze sanitarne nakazały hodowcom trzody chlewnej wybić świnie na terenie graniczącym z Białorusią, na obszarze 10 km. Od 19 lutego strefa buforowa została poszerzona o kilka gmin w rejonach olickim, orańskim i solecznickim. W rejonie solecznickim są to gminy: Dziewieniszki, Koleśniki, Biała Waka i Jaszuny. Do 31 marca w rozszerzonej strefie buforowej muszą zostać wybite wszystkie świnie.
Litewska Państwowa Służba Żywnościowa i Weterynaryjna zapowiedziała, że wobec osób, które nie wykonują zaleceń i nielegalnie trzymają trzodę chlewną, będą stosowane surowe kary. "Nie będzie upomnień ani drobnych kar. Kary będą maksymalne, świnie będą ubijane na miejscu, bez możliwości odzyskania mięsa. Nie będzie też rekompensaty" - zapowiedział państwowy inspektor weterynarii Marius Masiulis.

Tak drastyczne sankcje przyjęto w związku z tym, że część hodujących świnie w strefie buforowej, w której do 1 grudnia 2013 r. należało wybić wszystkie, nadal nielegalnie trzyma trzodę chlewną. Inspektor weterynarii Marius Masiulis powiedział, że nie ma innej możliwości zabezpieczenia się przed rozprzestrzenieniem się afrykańskiego pomoru świń.

Jak dotąd nie jest znana wysokość rekompensaty za jedną ubitą świnię. W ubiegłym roku w strefie buforowej ubito około 3 tys. świń, tytułem rekompensaty wypłacono ogółem 450 tys. litów. "Planujemy płacić za jedną świnię 200 litów, ale nie jest to jeszcze ostateczna decyzja" - powiedział M. Masiulis.

Latem 2013 r. na Białorusi zanotowano dwa ogniska afrykańskiego pomoru świń. Następnie rozpoczęto odstrzał dzików, które są uważane za roznosicieli wirusa powodującego tę niebezpieczną dla zwierząt chorobę. Białoruskie służby planują do 1 marca 2014 r. wystrzelać wszystkie dziki w kraju.

W październiku 2013 r. wirus afrykańskiego pomoru świń wykryto u dzików pod Smoleńskiem w Rosji, w styczniu 2014 r. - na Litwie, a niedawno - w graniczącej z Białorusią gminie Szudziałowo w Polsce.

Na podstawie: BNS, IAR