Stypendia dla młodzieży rej. wileńskiego


Fot. vrsa.lt
Samorząd Rejonu Wileńskiego oferuje pakiet motywacyjny dla studentów kierunków oświatowych, socjalnych i kulturalnych, mieszkających w rejonie wileńskim. To między innymi stypendium w wysokości 250 euro miesięcznie oraz gwarancja zatrudnienia po ukończeniu studiów.

Logopedzi, pedagodzy specjalni, psycholodzy, filolodzy, matematycy – takich specjalistów brakuje obecnie w rejonie wileńskim.

Celem projektu jest nie tylko zmniejszenie deficytu specjalistów, lecz także zachęcenie młodzieży do podjęcia pracy w rejonie, z którego pochodzą.

O finansowany przez samorząd pakiet motywacyjny mogą ubiegać się studenci, którzy zadeklarowali jako miejsce zamieszkania rejon wileński i mają litewskie obywatelstwo oraz studiują na uniwersytetach i uczelniach na studiach licencjackich, magisterskich lub doktoranckich. Stypendium będzie wypłacane dwa razy w roku. Po ukończeniu studiów stypendysta jest zobligowany do podjęcia pracy w placówce wskazanej przez Samorząd Rejonu Wileńskiego na co najmniej 3 lata.

Na podstawie: wilno.tvp.pl