Sejm w drugim czytaniu zaaprobował zalegalizowanie związków partnerskich


Fot. BNS
We wtorek, 23 maja, w drugim czytaniu nieznaczną większością głosów przyjął projekt Ustawy o związkach cywilnych, na mocy której zalegalizowane zostałyby również związki cywilne osób tej samej płci. Za przyjęciem projektu głosowało 60 posłów, przeciwko było 52, 3 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu. W sprawie przyjęcia ustawy zostało jeszcze jedno głosowanie.Na Litwie obecnie nie są zalegalizowane ani związki partnerskie kobiety i mężczyzny, ani związki osób tej samej płci.

Podejmowane przez liberalnych polityków próby zalegalizowania związków partnerskich były dotychczas nieskuteczne.

Projekt Ustawy o związkach cywilnych zakłada, że partnerzy, którzy by zawarli takowy, tworzyliby współwłasność częściowa, mieliby jednak możliwość na podstawie osobnego porozumienia określić również inny reżim prawny w stosunku do majątku, dziedziczyliby zgodnie z prawem i nie płaciliby za to podatków, mieliby możliwość działania w imieniu i interesach jeden drugiego, reprezentowaliby jeden drugiego w sferze opieki zdrowotnej, mogliby otrzymywać informację dot. zdrowia partnera.

Na podstawie: bns.lt