Sejm przyjął nową Narodową Strategię Niezależności Energetycznej


Fot. enmin.lrv.lt
Sejm Litwy zatwierdził w czwartek, 21 czerwca, nową Narodową Strategię Niezależności Energetycznej, która zakłada cztery główne kierunki polityki energetycznej Litwy – bezpieczeństwo energetyczne, rozwój zielonej energii, oszczędne wykorzystywanie zasobów oraz konkurencyjność i innowacyjność.

„Po 6 latach Litwa ma nową narodową strategię energetyczną, która jest postępowa i ambitna nie tylko w kontekście regionu, lecz także całej Europy. Teraz mamy jasno określone cele, w jakim kierunku zmierzamy i co chcemy osiągnąć. Naszym głównym celem jest ostateczne zerwanie z energetyczną zależność od Rosji (...), rozwijanie czystych źródeł energi niemających negatywnego wpływu na klimat oraz stworzenie i wdrożenie innowacji, które użytkownikowi pozwolą zaoszczędzić, a gospodarce dalej się rozwijać” – powiedział minister energetyki Žygimantas Vaičiūnas.

Strategię poparło 103 posłów w 141-osobowym parlamencie, 2 wstrzymało się od głosu, nikt nie głosował przeciw.

Według autorów projektu bezpieczeństwo energetyczne Litwy zostanie wzmocnione poprzez integrację z systemami i rynkami Unii Europejskiej. Służyć temu mają dwa ważne projekty: synchronizacja sieci elektroenergetycznych z sieciami Europy kontynentalnej przez Polskę (obecnie system jest połączony z sieciami Rosji i Białorusi) do 2025 roku oraz realizacja polsko-litewskiego projektu budowy gazociągu (GIPL), który pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie terminalu gazu skroplonego w Kłajpedzie. Gazociąg ma postać do 2021 roku.

Przyjęta strategia przewiduje także, że do 2050 roku cała zużywana energia będzie produkowana w kraju, a większość jej będzie pochodziła ze źródeł odnawialnych. Projekt ten wdrażany ma być stopniowo. W 2030 roku 70 proc. zużywanej energii ma być produkowane w kraju, a jej 45 proc. ma pochodzić ze źródeł odnawialnych. Natomiast w 2050 roku cała energia na potrzeby Litwy ma być produkowana w kraju, a jej 80 proc. ma pochodzić ze źródeł odnawialnych.

Strategia przewiduje, że Litwa z kraju importującego technologie energetyczne ma się przekształcić w państwo tworzące takie technologie i je eksportujące. W tym celu promowany będzie rozwój eksperymentalnych i przemysłowych technologii energetycznych, powstanie centrum technologii energii odnawialnych, a także rozwijany będzie potencjał sektora gazu skroplonego.


Fot. enmin.lrv.lt

Na podstawie: PAP, enmin.lrv.lt