Rekrutacja na studia w Filii UwB w Wilnie


Fot. organizatorów
Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny prowadzi 3-letnie studia licencjackie na kierunkach: Ekonomia, Europeistyka i Informatyka, 2-letnie studia magisterskie na kierunku: Ekonomia.


Tylko tu:

  • studia w języku polskim w Wilnie,
  • dyplom uznawany na Litwie, w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej,
  • wysokie stypendia
  • atrakcyjne praktyki: za granicą, w spółce „Orlen Lietuva”, w Sejmie, w samorzadach Republiki Litewskiej, w prywatnych firmach,
  • możliwość wyjazdu na częściowe studia do różnych państw według wymiany ERASMUS+.
Warunki przyjęcia na studia:
  • Takie same zasady jak i na innych uczelniach Litwy: konkurs świadectw w LAMA BPO lub bezpośrednie złożenie dokumentów,
  • na kierunku Ekonomia pod uwagę bierze się ocenę z matematyki,
  • na kierunku Informatyka – z informatyki, fizyki lub matematyki (do wyboru),
  • na Europeistyce – ocenę z historii lub matematyki.
  • Kandydatów po szkole innej niż z polskim językiem nauczania obowiązuje sprawdzian z języka polskiego.


Info. na podstawie Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny
Data: 
07.05.2020 - 09:00 - 01.06.2020 - 10:00