Prezentacja litewskiego wydania „Pieśni ziemianina” Jana Czeczota oraz wręczenie nagrody im. Algisa Kalėdy


Mat. prom. organizatorów
Z okazji inauguracji cyklu Spotkania z polską książką w 2020 roku Instytut Polski w Wilnie wraz z Litewskim Instytutem Literatury i Folkloru oraz Wileńską Galerią Obrazów zaprasza na spotkanie poświęcone zbiorowi poezji Jana Czeczota „Pieśni ziemianina” w przekładzie na język litewski prof. Reginy Koženiauskienė, które odbędzie się 17 stycznia 2020 r. o godz. 17.00 w Wileńskiej Galerii Obrazów (ul. Didžioji 4).Za książkę „Pieśni ziemianina”, przekłady poezji Eugeniusza von Rönne oraz za badanie i rozpowszechnianie wielojęzycznego dziedzictwa literackiego Litwy w 2019 r. prof. Reginie Koženiauskienė, zasłużonej litewskiej językoznawczyni, tłumaczce i pedagogowi przyznano nagrodę im. Algisa Kalėdy.

Nagroda im. Algisa Kalėdy, wybitnego literaturoznawcy i twórcy wileńskiej polonistyki, została ustanowiona w 2017 r. przez Litewski Instytut Literatury i Folkloru. Jest przyznawana co roku za znaczące badania naukowe dziedzictwa literatury litewskiej, polsko-litewskich związków literackich i studiów porównawczych w dziedzinie kulturoznawstwa. Mecenatem Nagrody jest rodzina Kalėdów.

Jan Antoni Czeczot
(1796-1847) – polski poeta, tłumacz i etnograf, przyjaciel Adama Mickiewicza. Przez całe życie zbierał folklor rodzinnej ziemi. Melodie do wierszy Czeczota układał Stanisław Moniuszko, co stało się przyczyną ich dużej popularności. Poeta został pochowany w Rotnicy (obecnie dzielnica Druskiennik).

Eugeniusz von Rönne (1830–1895) – polski poeta urodzony na Żmudzi. W 1878 r. wydał zbiór „Poezye i prace dramatyczne”. Pochowany w Gorżdach.  

W spotkaniu wezmą udział: prof. dr hab. Regina Koženiauskienė, minister kultury dr Mindaugas Kvietkauskas, dyrektor Litewskiego Instytutu Literatury i Folkloru Aušra Martišiūtė-Linartienė, przewodnicząca kapituły Nagrody im. A. Kalėdy prof. Aušra Jurgutienė, żona śp. A. Kalėdy prof. Laima Kalėdienė, prof. Brigita Speičytė, dr Reda Griškaitė i dr Paweł Krupka, kierujący Instytutem Polskim w Wilnie.

Wieczór uświetnią pieśni z czasów Wielkiego Księstwa Litewskiego w wykonaniu Marii Krupowies-Berg oraz poezja Jana Czeczota w interpretacji Reginie Koženiauskienė i Pawła Krupki.

Spotkanie w języku litewskim.

Organizatorzy
: Litewski Instytut Literatury i Folkloru, Instytut Polski w Wilnie i Wileńska Galeria Obrazów – Litewskie Muzeum Sztuki.Prezentacja Litewskiego wydania „Pieśni ziemianina” Jana Czeczota oraz wręczenie nagrody im. Algisa Kalėdy
Wileńska Galeria Obrazów (ul. Didžioji 4)
17 stycznia 2020 r., godz. 17.00

Data: 
17.01.2020 - 17:00