Prezentacja książki Mendla Balberyszskiego „Likwidacja getta wileńskiego”


fot. organizatorów
Staraniem Ambasady RP w Wilnie oraz Instytutu Polskiego w Wilnie we współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym w Warszawie oraz Wileńskim Państwowym Muzeum Żydowskim im. Gaona ukazała się litewska wersja książki Mendla Balberyszskiego „Likwidacja getta wileńskiego” w tłumaczeniu Kazysa Uscily i oprawie graficznej Gulnary Galiachmetovej. Prezentacja odbędzie się 22 września 2020 r. o godz. 17:00 w Centrum Tolerancji (ul. Naugarduko 10/2, Wilno). Wydarzenie odbędzie się z tłumaczeniem na jęz. litewski.

W prezentacji książki udział weźmie Ambasador RP w Wilnie Urszula Doroszewska oraz Ambasador Jacek Chodorowicz, pełnomocnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP ds. kontaktów z diasporą żydowską.

Organizatorzy imprezy sprezentują uczestnikom spotkania książkę „Likwidacja getta wileńskiego”.

Organizatorzy: Ambasada RP i Instytut Polski w Wilnie

Prezentacja książki Mendla Balberyszskiego „Likwidacja getta wileńskiego”
Centrum Tolerancji (ul. Naugarduko 10/2, Wilno)
22 września 2020 r., godz. 17:00
Data: 
22.09.2020 - 17:00 - 23.09.2020 - 12:00