Prezentacja książki „Jan Paweł II do Europy Środkowo-Wschodniej”


centrumjp2.pl
W przededniu 43. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża w piątek wieczorem, 15 października, w wileńskim kościele św. Apostołów Piotra i Pawła odbyła się prezentacja książki „Jan Paweł II do Europy Środkowo-Wschodniej”. Jest to wydanie w językach polskim, litewskim, białoruskim i ukraińskim, które ukazało się w 100-lecie urodzin papieża.
„Książka przypomina zaangażowanie polskiego papieża i rolę jego pontyfikatu w procesie wyzwalania się narodów Europy Środkowo-Wschodniej, a jednym z celów tej publikacji jest podkreślenie, że los krajów tej części Europy i zmiany tu zachodzące były stałym obiektem zainteresowania i troski papieża z Polski” – powiedziała Małgorzata Stefanowicz-Pecela, dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie.

Książka, którą wydało Centrum Myśli Jana Pawła II wspólnie z instytutami polskimi w Wilnie, Kijowie i Mińsku, zawiera głównie wybrane przemówienia papieża, które wygłosił będąc na Litwie, Ukrainie, w Polsce oraz tekst skierowany do pielgrzymów białoruskich.

Prezentacja książki odbyła się w wileńskim kościele św. Apostołów Piotra i Pawła na Antokolu - w kościele, który Jan Paweł II odwiedził podczas swej pielgrzymki na Litwę w 1993 roku - z udziałem osób duchownych z różnych wileńskich parafii, w jakich posługa duszpasterska jest sprawowana w językach litewskim, polskim, białoruskim i ukraińskim.

Proboszcz parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła ks. Wojciech Górlicki podkreśla, że „publikacja zawiera ważne teksty, odnoszące się do przemian, jakie zaczęły zachodzić w krajach Środkowo-Wschodniej Europy” przed ponad 30 laty.

„Papież Jan Paweł II mówi m.in. o pewnej wizji zjednoczonej Europy. Padają tu słowa: od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej. Ojciec święty podkreśla, że Europa powinna się stać ojczyzną ojczyzn, czyli wspólnotą, która szanuje odrębność narodów i ich kulturę, odrębność państw, a jednocześnie papież bardzo często podkreśla to, żeby nie ulec pokusie pewnej skrajności. Papież uwrażliwia na problem zdrowej demokracji, wskazuje, że systemy demokratyczne też mogą popełniać błędy, jeżeli są pozbawione wartości” – powiedział ks. Górlicki.

Według duchownego, książka jest bardzo aktualna, gdyż „stawia pytanie, czy dobrze skorzystaliśmy i korzystamy z tej odzyskanej wolności i czy budujemy rzeczywistość na właściwym fundamencie”.

Ks. Górlicki z satysfakcją przyznaje, że kościół Św. Apostołów Piotra i Pawła na Antokolu jest coraz bardzie utożsamiany z Janem Pawłem II.

„Ja się z tego bardzo cieszę - mówi. - Nie zapominajmy, że w 1993 roku, gdy papież odwiedzał Litwę i kraje bałtyckie w Wilnie mieszkał na terenie parafii Piotra Pawła, bo nuncjatura apostolska jest na terenie naszej parafii. Po drugie, plac przed naszym kościołem nosi nazwę Jana Pawła II. Po trzecie, nie tak dawno odbyła się uroczystość sprowadzenie relikwii Jana Pawła II do naszego kościoła, cieszymy się więc z fizycznej obecność papieża w naszym kościele”.

„I nie zapominajmy, że tutaj, na Antokolu, padły te ważne słowa o tym, aby bracia w wierze już nigdy nie zostali podzieleni z powodu języka, narodowości. Ważne słowa o jedności” – podkreśla ks. Wojciech Górlicki.

Książka „Jan Paweł II do Europy Środkowo-Wschodniej” na Litwie nie ukaże się w sprzedaży. Można będzie ją uzyskać w parafiach, które zaangażowały się w jej promocję.

16 października 1978 r., kardynał Karol Wojtyła, abp metropolita krakowski, został wybrany na 264. następcę św. Piotra i przyjął imię Jan Paweł II. Był to pierwszy od 1522 r. wybór na papieża kardynała spoza Włoch.

Na podstawie: PAP, inf. wł.