Papież chce odwiedzić Kanadę


Fot. vaticannews
Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej potwierdziło, że kanadyjscy biskupi zaprosili papieża Franciszka z wizytą apostolską, a także, że Ojciec Święty jest gotów, by odwiedzić ich kraj. Wizyta ta miałaby związek z procesem pojednania z ludnością tubylczą.


„Konferencja Episkopatu Kanady zaprosiła Ojca Świętego Franciszka do złożenia wizyty apostolskiej w Kanadzie, także w kontekście długotrwałego procesu duszpasterskiego pojednania z ludnością tubylczą. Jego Świątobliwość wyraził gotowość do złożenia wizyty w tym kraju w terminie, który zostanie ustalony w późniejszym czasie” – głosi komunikat Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, opublikowany w środę, 27 października.

Na początku drugiej połowy XIX wieku w Kanadzie powstawały szkoły z internatem. Oficjalnie ich celem było przystosowanie dzieci z ludów tubylczych do życia w nowoczesnym społeczeństwie.

W 2015 roku kanadyjska Komisja Prawdy i Pojednania opublikowała raport na temat szkół dla indiańskich, inuickich i metyskich dzieci, w którym określiła działalność tych placówek jako „kulturowe ludobójstwo”. Raport Komisji mówił o 4100 dzieci zmarłych w szkołach, ale nie są to zapewne pełne dane.

Ostatnie szkoły zamknięto w latach 90. XX wieku. Były finansowane z federalnego budżetu i prowadzone przez Kościół katolicki (60 proc. placówek) oraz kościoły protestanckie (40 proc.).

Do tej pory Kanada trzykrotnie gościła Ojca Świętego Jana Pawła II. Odwiedził on ten kraj w latach 1984, 1987 oraz w 2002 r., kiedy przewodniczył obchodom 17. Światowych Dni Młodzieży.

Na podstawie: ekai.pl, PAP