Na granicy z Białorusią zawrócono prawie 10 migrantów


Fot. Waldemar Dowejko/Wilnoteka.lt
Minionej doby na granicy z Białorusią litewscy pogranicznicy zawrócili prawie 10 nielegalnych migrantów – w piątek, 3 września, podała Służba Ochrony Granicy Państwowej. Żadnej osoby, która próbowała nielegalnie przekroczyć granicę, nie wpuszczono na terytorium Litwy. Granicę próbowano przekroczyć w rejonach święciańskim i solecznickim.
Litewscy pogranicznicy we czwartek, 2 września, w kilku miejscach po stronie białoruskiej widzieli również migrantów, którzy zbliżali się do granicy, jednak nie próbowali jej przekroczyć i po pewnym czasie wycofywali się w głąb Białorusi.

Na granicy litewsko-białoruskiej służbę pełnią wzmocnione patrole pograniczników i wspierających ich żołnierzy. Patrolowanie minionej doby odbywało się bez zakłóceń, nie doszło do żadnych incydentów na granicy z Białorusią.

W tym roku na Litwę (stan na 3 września) trafiło 4 146 nielegalnych migrantów. Przeważająca część z nich przedostała się przez granicę litewsko-białoruską. Najwięcej osób, które nielegalnie przekroczyły granicę z Białorusią, zatrzymano w rejonach orańskim (930) i solecznickim (926). Wśród nielegalnych migrantów największą część stanowią obywatele Iraku lub podający się za takowych (2 803).

Na podstawie: bns.lt, osp.stat.gov.lt