Mosty poetyckie – międzynarodowy festiwal poezji w sieci


Fot. organizatorów
Mosty poetyckie to pierwszy na Litwie międzynarodowy festiwal poezji w sieci. Za pośrednictwem forów społecznościowych publiczność może zobaczyć i usłyszeć poetów ze wszystkich kontynentów prezentujących swe utwory w wielu językach świata, a także poetów litewskich tworzących po litewsku oraz w językach mniejszości narodowych. Otwarcie festiwalu odbędzie się w niedzielę 31 maja o godz. 15 przy moście Zarzecznym.

Z inicjatywą organizacji festiwalu wystąpiły dwa litewskie stowarzyszenia twórcze, Nowa Awangarda Wileńska i Slinktys. Ideą przewodnią festiwalu jest zapewnienie miłośnikom poezji stałego i żywego kontaktu z twórcami w warunkach kwarantanny. Dzięki włączeniu się do organizacji festiwalu sieci Instytutów Polskich na świecie, a także zagranicznych partnerów, m.in. konsorcjum wydawniczego Sial Pigmalión, udało się w krótkim czasie zaprosić do udziału
w festiwalu ponad setkę autorów z 23 krajów.

Najliczniejsi są uczestnicy z Litwy i Polski. Reprezentują wszystkie pokolenia, regiony i większe miasta obu krajów. W przypadku Polski ważny jest udział w festiwalu przedstawicieli władz wszystkich ogólnopolskich stowarzyszeń literackich, w przypadku Litwy zaś najliczniejszych litewskich mniejszości narodowych. Poeci prezentują swe utwory w nagraniach filmowych, a ich teksty są przedstawione na ekranie w przekładach na języki polski i litewski.

Festiwal odbędzie się 31 maja–7 czerwca na witrynach festiwalowych na forach społecznościowych Facebook i YouTube pod hasłem Poezijos tiltai – mosty poetyckie.

Festiwal rozpocznie się prezentacją piosenki festiwalowej Maj nad Wilią i lekturą wierszy o Wilnie autorów tworzących w różnych językach, którzy mieszkali w naszej stolicy.

Organizatorzy: Slinktys asociacija, Nowa Awangarda Wileńska oraz Instytut Polski w Wilnie. Festiwal odbywa się w ramach działalności litewskiej sieci EUNIC. Partnerzy: Związek Pisarzy Litwy, Krajowe Stowarzyszenie Literatów Polskich, grupo editorial Sial Pigmalión i Unnecessary Films.

Kontakt z organizatorami:Mosty poetyckie – międzynarodowy festiwal poezji w sieci
Przy moście Zarzecznym
31 maja, godz. 15.00
Data: 
31.05.2020 - 12:00