Międzynarodowe seminarium lingwistyki kulturowej


Fot. kulturinelingvistika.flf.vu.lt
4-7 lipca 2019 r. na Uniwersytecie Wileńskim w Wilnie odbędzie się międzynarodowe seminarium lingwistyki kulturowej pt. „Wartości w językowym obrazie świata Litwinów i Polaków”.Komitet naukowy:
 • prof. hab. dr Jerzy Bartmiński - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • prof. dr Irena Smetonienė -  Uniwersytet Wileński
 • prof. hab. dr Anna Tyrpa - Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków
 • doc. dr Viktorija Ušinskienė - Uniwersytet Wileński
 • doc. dr Vilma Zubaitienė - Uniwersytet Wileński
Komitet ogranizacyjny:
 • prof. dr Kristina Rutkovska, koordynator - Uniwersytet Wileński
 • prof. hab. dr Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • dr Marius Smetona - Uniwersytet Wileński
 • mgr Agata Adamaitytė - Uniwersytet Wileński
 • mgr Monika Bogdziewicz - Uniwersytet Wileński
 • mgr Irena Snukiškienė - Uniwersytet Wileński
 • Karolina Slotvinska - Uniwersytet Wileński
Program:
4 lipca 2019 r. (czwartek)
8.30–9.00 Rejestracja (przy sali V. Krėvė)
9.00–9.30 Otwarcie seminarium (sala V. Krėvė)

Powitanie uczestników:
 • Prof. dr Kristina Rutkovska, Uniwersytet Wileński, Wilno
 • Prof. hab. dr Jerzy Bartmiński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • Prof. hab. dr Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • Prof. dr Inesa Šeškauskienė, Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wileńskiego
 • Doc. dr Erika Sausverdė, Dyrektor Instytutu Języków i Kultur Regionu Bałtyckiego Uniwersytetu Wileńskiego
 • Urszula Doroszewska, Ambasador RP w Wilnie
 • Marcin Łapczyński, Dyrektor Instytu Polskiego w Wilnie 
Wykłady lektorów seminarium, sala V. Krėvė
 • 9.30–10.30 prof. hab. dr Jerzy Bartmiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin) Założenia i metody lingwistyki kulturowej - na przykładzie definicji pracy w „Leksykonie aksjologicznym Słowian i ich sąsiadów” (LASiS)
 • 10.30–11.30 prof. hab. dr Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin) Jak eksplikować koncepty kulturowe?
 • 11.30–11.50 Dyskusja
 • 11.50–12.00 Przerwa kawowa 
Część konferencyjna
I posiedzenie, plenarne, sala V. Krėvė. Moderatorzy: prof. hab. dr Jerzy Bartmiński, prof. dr Irena Smetonienė
 • 12.00–12.30 prof. dr Irena Smetonienė (Uniwersytet Wileński, Wilno) Pojęcie wartości w litewskim językowym obrazie świata
 • 12.30–13.00 doc. dr Naglis Kardelis (Uniwersytet Wileński, Wilno) Znaczenie języka ojczystego w pielęgnowaniu wartości i kształtowaniu osobowości: aspekt filozoficzny
 • 13.00–13.30 doc. dr Bronė Stundžienė (Uniwersytet Wileński, Wilno) Litewski krajobraz kulturowy w folklorze – aspekt aksjologiczny 
 • 13.30–14.00 Dyskusja
 • 14.00–15.30 Obiad 
II posiedzenie, sala V. Krėvė. Moderatorzy: prof. hab. dr Zofia Sawaniewska-Mochowa, doc. dr Naglis Kardelis
 • 15.30–15.50 hab. dr Marta Nowosad–Bakalarczyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin) Płeć a rodzaj gramatyczny w polszczyźnie
 • 15.50–16.10 hab. dr Joanna Szadura (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin) Koncept tygodnia w języku i kulturze
 • 16.10–16.30 dr. Beata Żywicka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin) Konceptualizacja narodu we współczesnym języku polskim
 • 16.30–16.50 prof. dr (HP) Birutė Jasiūnaitė, doc. dr Jelena Konickaja (Uniwersytet Wileński, Wilno). Metafory deszczu w litewskich i rosyjskich tekstach literackich
 • 16.50–17.10 doc. dr Viktorija Ušinskienė, mgr Ingrida Masalskytė (Uniwersytet Wileński, Wilno). Semantyka lit. baltas i pol. biały: próba analizy konfrontatywnej
 • 17.10–17.40 Dyskusja
 • 18.00 Uroczysta kolacja 
5 lipca 2019 r. (piątek)
III posiedzenie, sala V. Krėvė. Moderatorzy: hab. dr Joanna Szadura, dr Vilija Ragaišienė
 • 9.00–9.20 dr Vilija Sakalauskienė (Instytut Języka Litewskiego, Wilno). Obraz człowieka w dyskursie gwarowym
 • 9.20–9.40 dr Vilija Ragaišienė (Instytut Języka Litewskiego, Wilno). Wyjątkowość i zmiany w postrzeganiu obrazu człowieka w „Słowniku południowych narzeczy gwar południowoauksztockich („Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodynas”)
 • 9.40–10.00 dr Loreta Vaičiulytė-Semėnienė (Instytut Języka Litewskiego, Wilno). Koncept przyjaciela na podstawie form rzeczownika draugas we współczesnej publicystyce litewskiej
 • 10.00–10.20 dr Marius Smetona (Uniwersytet Wileński, Wilno). Ziemia: leksykografia i ankietowanie
 • 10.20–11.00 Dyskusja
 • 11.00–11.30 Przerwa kawowa 
IV posiedzenie (sala V. Krėvė ). Moderatorzy: habil. dr. Marta Nowosad-Bakalarczyk, doc. dr. Viktorija Ušinskienė
 • 11.30–11.50 doc. dr Kinga Geben (Uniwersytet Wileński, Wilno). Obraz Wilna w idiolekcie Czesława Jankowskiego
 • 11.50–12.10 doc. dr Irena Fedorowicz, doc. dr Kinga Geben (Uniwersytet Wileński, Wilno). Wartości patriotyczne i religijne w tekstach poetyckich dra Gabriela Jana Mincewicza 12.10–12.30 dr Marta Hartenberger (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy). Obraz Polaka w świetle tekstów medialnych kreowanych w przestrzeni internetowej przez mieszkańców krajów sąsiednich
 • 12.30– 13.00 Dyskusja
 • 13.00 –14.00 Obiad 
V posiedzenie: referaty młodych badaczy (sala V. Krėvė ). Moderatorzy: mgr Damian Gocół, mgr Monika Bogdzevič
 • 14.00 –14.20 mgr Monika Bogdzevič (Uniwersytet Wileński, Wilno). Między wstydem a lękiem. Przegląd wybranych modeli kognitywnych wstydu w języku litewskim (na podstawie danych tekstowych)
 • 14.20 – 14.40 mgr Sara Akram (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin) Przestrzeń w twórczości Wojciecha Jagielskiego (na przykładzie książek „Modlitwa o deszcz” i „Z Zachodu na Wschód”)
 • 14.40–15.00 mgr Damian Gocół (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin) Pamięć ujęzykowiona w relacjach osób w okresie średniej dorosłości
 • 15.00–15.20 Karolina Slotvinska, prof. dr Kristina Rutkovska (Uniwersytet Wileński, Wilno) Litewski obraz Matki w świetle danych ankietowych
 • 15.20–15.40 mgr Irena Snukiškienė (Uniwersytet Wileński, Wilno) Kognitywny obraz prawdy i kłamstwa w przysłowiach litewskich 
 • 15.40–16.00 Dyskusja
 • 16.00–16.30 Przerwa kawowa
 • 17.00–19.00 Wycieczka po Starówce wileńskiej 
6 lipca 2019 r. (sobota)
 • 09.30–17.00 Wycieczka do Trok (po drodze – kościół pw św. Piotra i Pawła, Rossa)
7 lipca 2019 r. (niedziela)
VI posiedzenie, plenarne (Pałac Balińskich w Jaszunach). Moderatorzy: prof. hab. dr Stanisława Niebrzegowska– Bartmińska, dr Vilija Sakalauskienė
 • 10.00 –10.30 dr Jūratė Pajėdienė (Instytut Języka Litewskiego, Wilno). Przejawy systemu wartościowania w dyskursie codzienności Żmudzinów
 • 10.30–11.00 doc. dr Galina Miškiniene (Instytut Języka Litewskiego, Wilno). Rodzina i wartości rodzinne na podstawie rękopisów litewskich i polskich Tatarów
 • 11.00–11.30 prof. hab. dr Zofia Sawaniewska–Mochowa (Instytut Slawistyki PAN, Warszawa) Wybory tożsamościowe i językowe potomków ziemian litewskich w świetle egodokumentów
 • 11.30–12.00 prof. dr Kristina Rutkovska (Uniwersytet Wileński, Wilno) Językowo–kulturowy obraz dworu na Litwie 
 • 12.00–12.30 Dyskusja
 • 12.30–13.00 Podsumowanie seminarium: Prof. hab. dr Jerzy Bartmiński, Prof. dr Kristina Rutkovska
 • 13.00–14.00 Obiad
 • 14.00–15.00 Wycieczka po Pałacu Balińskich
 • 16.00–17.00 Powrót do Wilna
Międzynarodowe seminarium lingwistyki kulturowej
Uniwersytet Wileński
4-7 lipca 2019 r.
Data: 
04.07.2019 - 10:00 - 07.07.2019 - 17:00