List okolicznościowy z okazji 30-lecia „Macierzy Szkolnej”


Na zdjęciu: Józef Kwiatkowski, fot. Eryk Iwaszko
W obliczu przypadającego 11 listopada 2020 roku 30-lecia Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” członkom Stowarzyszenia oraz wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom, Dyrekcji i całej Społeczności szkół pragniemy złożyć wyrazy uznania i szacunku.
Życie każdego z nas w dużym stopniu zależy od tego, jakim nas ukształtowała szkoła. Szkoła to przede wszystkim Nauczyciel, Człowiek, który nie tylko uczy, ale i wychowuje. Kolejne pokolenia Polaków na Litwie zawdzięczają Państwu zachowanie oraz rozwój oświaty polskiej na Wileńszczyźnie oraz odrodzenie powojennej polskiej inteligencji na Litwie.

Na przeciągu tych 30 lat dążyliśmy, nie zważając na różnorodne skutki niżu demograficznego, do przyciągania dzieci do szkół z polskim językiem nauczania. Ramię w ramię wyrażaliśmy nasze protesty oraz zabiegaliśmy o złagodzenie restrykcji, które dotykały naszą oświatę w całym okresie po Odrodzeniu Niepodległości Litwy. Społeczność polska nie raz deklarowała swoją wolę zbierając 25 tysięcy podpisów za przywróceniem obowiązkowego egzaminu z języka ojczystego na maturze, składając 60 tysięcy podpisów wyraziła sprzeciw wprowadzaniu niekorzystnych zmian w nowelizowanej Ustawie o oświacie. Społeczności szkolne aktywnie walczyły i nadal walczą o spowodowanie zmian w ujednoliconym egzaminie z języka litewskiego na maturze. Na spotkaniach różnych szczebli, z najwyższymi dostojnikami państwa zawsze sygnalizowaliśmy problemy oświaty polskiej na Litwie, aktywnie zabiegając o ich rozwiązanie. 

To, że nadal możemy kształcić nasze dzieci nauczając wszystkich przedmiotów w języku ojczystym, to, że udało się akredytować 37 gimnazjów oraz wyjść prawie obronną ręką z przeróżnych optymizacji i reorganizacji, wreszcie to, że do szkół dotarły nowoczesne podręczniki do języka polskiego na wszystkich poziomach szkoły średniej jest wynikiem wspólnego, zbiorczego wysiłku Nauczycieli, Wychowawców, Dyrekcji Szkół i Przedszkoli, Prezesów Kół Macierzy Szkolnej, całego Zarządu Stowarzyszenia oraz życzliwości okazywanej przez posłów na Sejm RL z ramienia AWPL - ZCHR, władze samorządowe, wsparcia Państwa Polskiego i zrozumienia ze strony polskiej placówki dyplomatycznej na Litwie.

Owocem zbiorowego wysiłku jest obecna możliwość kształcenia się od przedszkola do studiów wyższych w języku ojczystym.

Z okazji Jubileuszu, który z racji na sytuację epidemiologiczną nie możemy na razie uczcić na żywo, w imieniu całego Zarządu kierujemy nasze podziękowania za trwanie w szacunku do wiary Ojców, patriotyzmu, polskości oraz przekazywanie tych wartości młodemu pokoleniu Polaków Wileńszczyzny  dla wszystkich, którzy nie zważając na różne wiatry historii, kształcili i kształcą kolejne pokolenia polskiej młodzieży, uczą odkrywania drugiego człowieka, razem tworzą przyszłość nadając jej lepszy kształt.

W naszej wdzięcznej pamięci przywołujemy również sylwetki Nauczycieli, którzy tworzyli podwaliny Polskiej Macierzy Szkolnej na Litwie, a już odeszli do Pana, by dalej pełnić tam swoją misję.

Józef Kwiatkowski
Prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”

Materiał nadesłany. Bez skrótów i redakcji.