Koronawirus na Litwie: 2 235 nowych przypadków, zmarło 16 osób


Fot. sam.lrv.lt
Według danych Departamentu Statystyki (stan na 19 października), minionej doby na Litwie zarejestrowano 2 235 nowych przypadków koronawirusa. Na COVID-19 zmarło 16 osób, w tym 15 było niezaszczepionych lub nie w pełni zaszczepionych. Liczba zachorowań na 100 tys. mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni w skali kraju w stosunku do poprzedniego dnia wzrosła do 1 155,7. W Wilnie wskaźnik ów wynosi 1 393,0, w rejonie trockim – 1 108,0, w rejonie święciańskim – 991,4, w rejonie solecznickim – 848,9, w rejonie wileńskim – 836,0.

W szpitalach na Litwie (stan na 19 października) z powodu COVID-19 leczonych jest 1 699 pacjentów, w tym 145 – na oddziałach intensywnej terapii. Pod maskami tlenowymi przebywa ponad 1 371 pacjentów, do urządzeń sztucznej wentylacji płuc podłączonych jest 95. 

Minionej doby z powodu COVID-19 hospitalizowano 131 osób. 

Od początku pandemii na Litwie zarejestrowano 372,6 tys. przypadków koronawirusa. Liczba chorych na COVID-19 (stan na 19 października) wynosi 26,1 tys.  

Z powodu patogenu zmarło na Litwie (stan na 19 października) 5 489 osób, w tym 211 osób, które były w pełni zaszczepione. Minionej doby stwierdzono zgon 16 osób, z których 15 było niezaszczepionych lub nie w pełni zaszczepionych. Z infekcją koronawirusową – pośrednio lub bezpośrednio – wiąże się ogółem 10,7 tys. zgonów.

Wczoraj w laboratoriach kraju zbadano 11,3 tys. próbek na obecność koronawirusa (testy PCR).

W ciągu ostatnich 7 dni odsetek pozytywnych testów na COVID-19 w ogólnej liczbie wykonanych testów w stosunku do dnia poprzedniego wzrósł i wynosi 12,5 proc.

Minionej doby pierwszą dawką szczepionki zaszczepiono 2 551 osób, drugą – 2 000, trzecią – 1 885.

W pełni zaszczepionych na Litwie jest obecnie (stan na 19 października) 1 645 518 mieszkańców (58,9 proc.).

Jak informuje Departament Statystyki (stan na 19 października), liczba nowych przypadków COVID-19 przypadająca w ciągu ostatnich 14 dni na 100 tys. mieszkańców na Litwie w stosunku do dnia poprzedniego wzrosła do 1 155,7.

Najwyższy wskaźnik notowany jest obecnie w Kłajpedzie (2 089,8), w rejonie kłajpedzkim (1 806,9), w rejonie janiskim – 1 740,1.

W Wilnie wskaźnik ów wynosi 1 393,0, w rejonie trockim – 1 108,0, w rejonie święciańskim – 991,4, w rejonie solecznickim – 848,9, w rejonie wileńskim – 836,0.

Na podstawie: bns.lt, osp.stat.gov.lt