Konkurs „Wspieranie edukacji polonijnej i polskiej poza granicami Polski 2023”


fot. gov.pl
Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego ogłosił otwarty konkurs ofert dotyczący przedsięwzięcia pod nazwą „Wspieranie edukacji polonijnej i polskiej poza granicami Polski 2023”. Oferty można składać do 12 maja 2023 r. do godz. 15.00.

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie inicjatyw obejmujących:
  • realizację zadań wspierających rozwój języka polskiego przez dofinansowania do utrzymania szkół i przedszkoli polonijnych oraz polskich za granicą;
  • realizację zadań edukacyjnych i naukowych, służących pogłębieniu znajomości języka polskiego lub popularyzowaniu systemu szkolnictwa wyższego w Polsce, które są organizowane w okresie pozaszkolnym dla dzieci i młodzieży polonijnej i polskiej, mieszkającej za granicą.
Obszary przedsięwzięcia
  • Utrzymanie funkcjonowania szkół i przedszkoli polonijnych i polskich za granicą – przedsięwzięcie obejmuje dofinansowanie ofert, w których zaplanowano dofinansowanie działalności szkół i przedszkoli poza granicami Polski oraz tych, które dotyczą dofinansowania działalności szkół polonijnych prowadzonych na terenie Polski. Na te cele zaplanowano 10 mln zł w 2023 r.i12 mln zł w 2024 r.
  • „Wypoczynek letni” – organizacja projektów, których celem jest pogłębianie znajomości języka polskiego i budowanie tożsamości narodowej. Na te cele zaplanowano10 mln zł w 2023 r.
Minimalna wartość dofinansowania dla jednej oferty wynosi 20 tys. zł, a maksymalna 1 mln zł.
 
Składanie ofert i rozstrzygnięcie konkursu
Wnioski można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem generatora udostępnionego na stronie Instytutu Rozwoju Języka Polskiego od 20 kwietnia 2023 r. do 12 maja 2023 r. 
 
Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu jest planowane na 31 maja br.
 
Regulamin konkursowy dostępny jest na stronie internetowej IRJP
 
Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego
Od 2023 roku Instytut zajmuje się wspieraniem edukacji polonijnej i polskiej poza granicami RP. Do jego głównych zadań należy:
  • inicjowanie i realizowanie działań dotyczących promocji języka polskiego;
  • wspieranie kultywowania polskiej tradycji i wartości języka polskiego jako ojczystego oraz promocji języka polskiego jako ojczystego wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą;
  • wzmacnianie współpracy między Polonią i Polakami zamieszkałymi za granicą a podmiotami działającymi w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, w szczególności w dziedzinie edukacji i nauki;
  • wspieranie inicjatyw oraz projektów edukacyjnych i naukowych mających na celu pogłębianie znajomości języka polskiego;
  • upowszechnianie języka polskiego jako obcego;
  • współpraca ze szkołami, uczelniami, instytucjami publicznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami i innymi podmiotami działającymi w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą na rzecz rozwoju języka polskiego za granicą.
Inf. na podstawie. gov.pl
Data: 
09.05.2023 - 09:00 - 12.05.2023 - 15:00