Karaimi znów w gromadzie!


Panorama Trok, fot. wilnoteka.lt
W Trokach ruszyła XI edycja międzynarodowego obozu języka karaimskiego. W tym roku biorą w nim udział nie tylko mieszkający na Litwie, Ukrainie, w Polsce, Rosji oraz we Francji Karaimi, ale również naukowcy interesujący się karaimoznawstwem.
Obóz języka karaimskiego jest organizowany przez Litewską Wspólnotę Kultury Karaimskiej. Jak co roku, w organizacji pomaga też profesor turkologii Uniwersytetu w Uppsali (Szwecja) Eva Csato Johanson. Od ubiegłego roku  projekt wspierają także władze Turcji, jak również Instytut Kultury Tureckiej "Junus Emre". Celem organizatorów jest ukazanie jedności społeczności karaimskiej.

Karaimi to jedna z najmniejszych grup etnicznych i religijnych, liczących zaledwie kilka tysięcy osób. Spośród nich ok. 1600 już od ponad sześciu wieków zamieszkuje Europę. Karaimi należą do grupy ludów tureckich, wyznają karaimizm, ich świątynią zaś jest kienesa. Posługują się oni zwykle językiem kraju swojego zamieszkania, jednak niektórzy zachowują też powstały na Krymie język karaimski, należący do kipczackiej podgrupy języków tureckich. Na Litwę Karaimów przywiózł wielki książę litewski Witold w latach 1392-1397. Obecnie mieszka tu kilkaset Karaimów.

Podczas tegorocznego obozu można będzie rozpocząć naukę języka karaimskiego od podstaw, jak również pogłębić już posiadaną wiedzę. Jest to też wspaniała okazja dla Karaimów z różnych krajów, aby dzielić się doświadczeniem oraz aktualnościami z życia społeczności karaimskich na całym świecie. Kilka wieczorów będzie poświęconych seminariom akademickim, podczas których będą podejmowane tematy dotyczące karaimskich naukowców, jak również ich prac i dokonań w dziedzinie nauki. Odbędą się też lekcje tańców wschodnich. Poprowadzi je profesjonalna tancerka - Yasam Balkoca, która przyjechała na Litwę z Turcji. Zatańczy ona również dla publiczności - podczas koncertu, który się odbędzie ostatniego wieczoru obozu.

Tegoroczny obóz języka karaimskiego jest też poświęcony karaimskim poetom na Litwie, a szczególnie Šelumielisowi Lopacie, bowiem w tym roku przypada 90 rocznica jego śmierci. Wydarzenie to uświetni finałowy spektakl "Jyrčymyz". Sztuka została napisana w języku karaimskim przez litewską dziennikarkę i tłumaczkę, działaczkę karaimskiej mniejszości narodowej Halinę Kobeckaitė.

W tym roku też Litewska Wspólnota Kultury Karaimskiej oraz Wspólnota Karaimów Polski przygotowują wspólny projekt "Karaj jołłary - araimskie drogi. Spotkania pomiędzy Polską a Litwą".

Na podstawie: BNS, trakai.lt, inf.wł