Jest projekt budżetu na 2020 rok


Fot. pixabay
Litewski rząd zatwierdził w środę (16 października) projekt budżetu na przyszły, 2020 rok. Budżet jest określany jako realistyczny, zrównoważony, zachęcający do bardziej efektywnego wykorzystywania środków.„Budżet na przyszły rok jest realistyczny, zrównoważony, zachęcający do bardziej efektywnego wykorzystywania środków. Znaczna część środków jest skierowana też na zmniejszenie skali ubóstwa” - powiedział podczas posiedzenie rządu minister finansów Vilius Šapoka.

Przypomniał, że obecnie odnotowywane jest pogorszenie międzynarodowego otoczenia gospodarczego. Wszystkie międzynarodowe organizacje obniżają prognozy i wskazują, że w przyszłości mogą być one jeszcze bardziej obniżone. Dlatego, jak zaznaczył minister, „Litwa powinna bardzo ostrożnie oszacowywać swe możliwości”.

„Powinniśmy zapewnić stabilność i dyscyplinę fiskalną. (…) Nadal będziemy gromadzili rezerwę budżetową, by w przypadku nieprzewidywalnych sytuacji, Litwa była przygotowana na dowolne wstrząsy” – zaznaczył Šapoka.

Zakłada się, że dochody przyszłorocznego budżetu państwa wzrosną o 9 proc. (956 mln euro) do 11,545 mld euro. Dochody Sodry mają wzrosnąć o 9,1 proc. (407 mln euro) do 4,862 mld euro.

Wydatki budżetu w 2020 roku mają wzrosnąć o 8 proc. (940 mln euro) do 12,646 mld euro. Wydatki Sodry natomiast mają wzrosnąć o 11,7 proc. (472 mln euro) do 4,515 mld euro.

Zdaniem ministra, priorytetowo zostaną potraktowane takie kwestie, jak przyspieszenie reform w oświacie i służbie zdrowia oraz działania na rzecz zmniejszenia skali ubóstwa. Na ochronę społeczną w przyszłym roku ma być przyznanych dodatkowych 761 mln euro, a ogólna suma środków przyznanych na ten sektor wyniesie 6,19 mld euro.

Na zwiększenie emerytur i tzw. pieniędzy dziecka zostanie przyznanych odpowiednio 327 mln i 149 mln euro.

Zakłada się, że w 2020 roku wysokość średniej emerytury wyniesie 374 euro, a z wymaganym stażem – 395 euro. Wysokość pieniędzy dziecka zamierza się zwiększyć o 10 euro, do sumy 60 euro. Natomiast suma pieniędzy przyznawana dla rodzin wielodzietnych i osób niepełnosprawnych ma wzrosnąć o 30 euro, co wyniesie 100 euro.

Minimalne wynagrodzenie (MMA) brutto ma wzrosnąć do 607 euro, netto – do 437.

Zwiększą się też wydatki państwa na ochronę zdrowia (o 147 mln), oświatę (o 92 euro), obronę (76 mln).

Prognozuje się, że fundusz rezerwowy pod koniec 2020 roku wyniesie 1,69 mld euro, 3,3 proc. PKB. Pod koniec tego roku fundusz rezerwowy wyniesie 2,2 proc. PKB.

Zgodnie z litewskim ustawodawstwem, projekt budżetu ma trafić do sejmu do dnia 17 października. Zazwyczaj, po pierwszym czytaniu w parlamencie, projekt ustawy budżetowej z powrotem wraca do rządu, gdzie są nanoszone korekty.

Na podstawie: lrv.lt, BNS. lrt.lt