IPN przyznał nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”


Fot. ipn.gov.pl
Cztery osoby i towarzystwo ze Lwowa otrzymały nagrody Instytutu Pamięci Narodowej „Kustosz Pamięci Narodowej”. Wyróżnienia zostały wręczone po raz 18., a uroczystość odbyła się we wtorek, 28 maja, w Zamku Królewskim w Warszawie.

W tym roku tytuł „Kustosz Pamięci Narodowej” otrzymali ostatni prezydent na wychodźstwie Ryszard Kaczorowski (pośmiertnie), propagator pamięci o ofiarach Rzezi Wołyńskiej Janusz Horoszkiewicz, strażnik polskiego dziedzictwa na Wołyniu, przyjaciółka Jana Pawła II, więźniarka KL Ravensbruck profesor Wanda Półtawska oraz Marek Strok – pasjonat historii Powstania Warszawskiego, który w trakcie swoich badań zebrał ponad 50 tysięcy nazwisk, pseudonimów i innych danych osobowych uczestników Powstania. Wyróżnienie otrzymało również Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie.

Podczas uroczystości prezes IPN Jarosław Szarek podkreślił, że pielęgnując wiedzę o polskiej historii i bohaterach, laureaci nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej” nie pozwolili na upadek naszego narodu. „Kustosze pamięci narodowej nie pozwalają nam zapomnieć, kim jesteśmy, oderwać nas od własnych korzeni, od naszego arcybogatego dziedzictwa” – mówił J. Szarek.

Prezydent Andrzej Duda w liście odczytanym przez Wojciecha Kolarskiego podkreślił, że działalność laureatów to nie tylko pielęgnowanie historii, ale i współtworzenie teraźniejszości. „Cieszę się, że wydarzenie to po raz kolejny kieruje uwagę Polaków ku niezmiernie ważnemu zadaniu, jakim jest przywracanie i utrwalanie naszej pamięci historycznej. (…) W jaki sposób każdy z nas może być choćby po części depozytariuszem i kustoszem pamięci narodowej? Sądzę, że ogromną rolę mają tu do odegrania porywające, umiejętnie relacjonowane dzieje osób, rodzin i organizacji, przełomowych wydarzeń, znanych i mniej znanych miejsc. To w tych opowieściach jak w soczewce skupia się prawda o czasach, które chcemy poznać. Tak właśnie jest w przypadku tegorocznych zdobywców tytułu «Kustosza Pamięci Narodowej»” – napisał w liście do uczestników gali Andrzej Duda.

Nagroda „Kustosz Pamięci Narodowej” przyznawana jest osobom, a także instytucjom i organizacjom społecznym za szczególnie aktywny udział w upamiętnieniu historii Narodu Polskiego w latach 1939–1989 oraz za działalność publiczną zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej. Laureatów wyłania Kapituła Nagrody, na czele której stoi Prezes IPN. Nagroda ma charakter honorowy, a jej laureaci otrzymują tytuł „Kustosza Pamięci Narodowej”.

Na podstawie: IAR, ipn.gov.pl