W Wilnie na majówkę odbyły się kontrole przewodników


Fot. solidarumas.lt
We czwartek, 2 maja, na wileńskiej starówce na prośbę Związku Zawodowego Przewodników i Pilotów „Solidarumas” Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła kontrole przewodników. Sprawdzono prawie 20 grup turystycznych. Większość z nich tradycyjnie w tym czasie przybyła z Polski. W trakcie kontroli wykryto 1 naruszyciela. Przypomnijmy, na Kaziuka w marcu br. wykryto 5 naruszycieli, a przewodniczka z Polski powtórnie ukarana za nielegalne oprowadzanie musiała zapłacić 800 euro kary.

Tym jedynym wykrytym podczas majowej kontroli przewodników okazał się obywatel Łotwy, który nielegalnie oprowadzał po Wilnie turystów z Francji.

Początkowo próbował uniknąć odpowiedzialności, ostatecznie jednak przyznał się do winy i żałował swego zachowania, został więc – zgodnie z art. 127 Kodeksem Wykroczeń Administracyjnych Republiki Litewskiej – ukarany grzywną w wysokości nie 390 euro, lecz w wysokości dwukrotnie mniejszej – 185 euro.

Powinien ją zapłacić w ciągu dwóch tygodni od dnia sporządzenia protokołu ws. wykroczenia, którego się dopuścił. Gdyby jednak w wyznaczonym terminie tego nie zrobił, zostanie dodatkowo ukarany grzywną w wysokości 700-800 euro.

Związek Zawodowy Przewodników i Pilotów „Solidarumas” od ponad 10 lat pomaga instytucjom odpowiedzialnym na Litwie przeprowadzać kontrole, by chronić miejsca pracy sumiennie podatki płacących lokalnych przewodników.

W marcu br. podczas kontroli przewodników na Kaziuka Państwowa Inspekcja Pracy wykryła 3 naruszycieli z Litwy i po jednym z Polski i Łotwy. Przewodniczka z Polski za powtórne nielegalne świadczenie usług turystycznych została ukarana grzywną w wysokości 800 euro.

Jak podkreśla przewodniczący Związku Zawodowego Przewodników i Pilotów „Solidarumas” Ričardas Garuolis, kontrole przewodników będą kontynuowane.

Na podstawie: solidarumas.lt