Informacja o wyborach do Sejmu RP i Senatu RP


Ambasada RP w Wilnie, fot. wilnoteka.lt
Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie uprzejmie informuje, że 6 października 2011 roku, o godz. 24.00, upływa termin zgłoszenia do spisu wyborców w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP.
Dzisiaj, 6 października 2011 roku, o godz. 24.00 (system informatyczny E-WYBORY pod adresem - https://ewybory.msz.gov.pl/) upływa termin zgłoszenia do spisu wyborców w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zaplanowanych na 9 października 2011 roku.

W dniu 7 października 2011 roku, w godz. 8.30-16.30 każdy z wyborców będzie mógł osobiście sprawdzić, czy został uwzględniony w spisie wyborców, sporządzonym przez Konsula RP w Wilnie. Spis wyborców będzie dostępny w siedzibie konsula mieszczącej się w Wilnie, przy ul. Smėlio 22 a.