Dyskusje z okazji 10-lecia Partnerstwa Wschodniego w Wilnie i Kownie


Fot. Instytut Polski w Wilnie
W maju 2019 roku mija dziesięć lat od przyjęcia przez Unię Europejską na szczycie w Pradze Partnerstwa Wschodniego, inicjatywy mającej na celu rozwój bliższych relacji ze swoimi wschodnimi sąsiadami - Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdową i Ukrainą. O osiągnięciach tej polsko-szwedzkiej inicjatywy w Kownie i Wilnie dyskutować będą przedstawiciele ministerstw spraw zagranicznych Polski, Litwy i Szwecji a także niezależni eksperci.


W czerwcu 2008 roku na szczycie Rady Europejskiej Polska i Szwecja po raz pierwszy wysunęły propozycję przyjęcia przez Unię Europejską spójnej polityki wsparcia rozwoju i współpracy ze wschodnimi sąsiadami. Inicjatywa spotkała się z uznaniem zarówno Komisji Europejskiej, jak i poszczególnych państw członkowskich UE. Partnerstwo zostało oficjalnie zainaugurowane podczas szczytu szefów państw i rządów krajów Unii oraz PW 7 maja 2009 roku w Pradze.

W maju 2019 roku obchodzić będziemy dziesiątą rocznicę powstania Partnerstwa Wschodniego. To dobry moment do tego, by podsumować jego osiągnięcia, wskazać kamienie milowe, zaprezentować pogląd krajów UE oraz PW na tę politykę oraz przeanalizować kierunki, w którym powinna się ona dalej rozwijać. Czy główne filary Partnerstwa, czyli wzmocnienie instytucji państwowych i dobrego zarządzania, rozwój gospodarczy, rozwijanie współpracy w dziedzinie łączności oraz wzmacnianie kontaktów międzyludzkich są adekwatne do potrzeb? Czy istnieje możliwość osiągnięcia kolejnych umów stowarzyszeniowych z UE oraz o pogłębionej i całościowej strefie wolnego handlu (DCFTA)? Jakie jest znaczenie programów takich, jak Erasmus+, TAIEX, Twinning, czy Neighbourhood Investment Facility dla krajów objętych PW? Wreszcie, jaką rolę odgrywa Forum Społeczeństwa Obywatelskiego w tej inicjatywie?

Odpowiedzi na te pytania podczas dwóch dyskusji w Wilnie i Kownie poszukiwać będą główni decydenci odpowiedzialni za rozwój Partnerstwa Wschodniego: Małgorzata Łatkiewicz-Pawlak, kierownik referatu ds. Partnerstwa Wschodniego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, ambasador ds. PW Simonas Šatūnas z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Litwy, ambasador ds. PW Anna Westerholm z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Szwecji a także zaproszeni eksperci z think-tanków, uniwersytetów oraz Komisji Europejskiej.

6 maja 2019, poniedziałek, godz. 15:00
Wydział Nauk Politycznych I Dyplomacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie (sala 311), V. Putvinskio g. 23, Kowno
Język: angielski.
Wprowadzenie:

 • prof. Šarūnas Liekis, Dziekan, Wydział Nauk Politycznych i Dyplomacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie
 • Marcin Łapczyński, Dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie

Moderowana dyskusja z ekspertami:

 • moderator: dr Andrzej Pukszto, kierownik Katedry Politologii, Wydział Nauk Politycznych I Dyplomacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie (Litwa)
 • dr Yurii Vdovenko, członek Forum Społeczeństwa Obywatelskiego PW, zastępca Prezesa zarządu Rady Polityki Zagranicznej „Ukraiński Pryzmat” (Ukraina);
 • Daniel Szeligowski, kierownik Programu Europa Wschodnia w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (Polska);
 • prof. Šarūnas Liekis, dziekan, Wydział Nauk Politycznych I Dyplomacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie (Litwa);
 • dr Sima Rakutienė, prodziekan, Wydział Nauk Politycznych I Dyplomacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie (Litwa).


7 maja 2019, wtorek, 18:00

Litewska Biblioteka Narodowa im. Martynasa Mažvydasa (sala konferencyjna) Gedimino pr. 51, Wilno
Język: angielski z tłumaczeniem na litewski
Wprowadzenie:
 • Małgorzata Łatkiewicz-Pawlak, kierownik referatu ds. Partnerstwa Wschodniego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP;
 • Simonas Šatūnas, Ambasador ds. Partnerstwa Wschodniego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Litwy;
 • Anna Westerholm, Ambasador ds. Partnerstwa Wschodniego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Szwecji.

Moderowana dyskusja z ekspertami:

 • moderator: dr Andrzej Pukszto, kierownik Katedry Politologii, Wydział Nauk Politycznych I Dyplomacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie (Litwa)
 • dr Yurii Vdovenko, członek Forum Społeczeństwa Obywatelskiego PW, zastępca Prezesa zarządu Rady Polityki Zagranicznej „Ukraiński Pryzmat” (Ukraina);
 • Daniel Szeligowski, kierownik Programu Europa Wschodnia w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (Polska);
 • prof. Šarūnas Liekis, dziekan, Wydział Nauk Politycznych I Dyplomacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie (Litwa);
 • dr Ramūnas Janušauskas, Komisja Europejska, DG Devco.Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie, Ambasada RP w Wilnie, Ambasada Szwecji w Wilnie. Partnerzy: Litewska Biblioteka Narodowa im. Martynasa Mažvydasa, Wileński Instytut Analiz Politycznych, Ukraińska Rada Polityki Zagranicznej „Ukraiński Pryzmat”.

Dyskusje z okazji 10-lecia Partnerstwa Wschodniego w Wilnie i Kownie
Kowno, Wilno
6, 7 maja 2019 r.

Data: 
06.05.2019 - 15:00 - 07.05.2019 - 18:00