Czesław Miłosz zbliża Litwę i Polskę


Delegacja litewskiego ministerstwa kultury z wizytą w Krakowie – w mieszkaniu Czesława Miłosza, fot. lrkm.lrv.lt
„Dziedzictwo Czesława Miłosza zbliża Litwę i Polskę” – powiedział Minister Kultury Litwy Mindaugas Kvietkauskas podczas piątkowej wizyty w Krakowie. Szef resortu kultury kontynuuje wizytę w Polsce. W Warszawie M. Kvietkauskas spotkał się z wicepremierem, ministrem kultury i dziedzictwa narodowego Polski prof. Piotrem Glińskim.
 
 
 

Przebywający z wizytą w Polsce Minister Kultury Litwy Mindaugas Kvietkauskas wziął udział w Festiwalu Miłosza w Krakowie – podaje litewski resort kultury. Litewska delegacja zwiedziła w piątek krakowskie mieszkanie Czesława Miłosza.

Do Krakowa Czesław Miłosz trafił na początku lat dziewięćdziesiątych. Kraków był mitycznym miastem z czasów dzieciństwa. Tu mieszkali jego przyjaciele z Janem Błońskim i Jerzym Turowiczem na czele. Tu były redakcja „Tygodnika Powszechnego” oraz siedziby jego wydawców: Znaku i Wydawnictwa Literackiego. Mieszkanie na pierwszym piętrze kamienicy przy Bogusławskiego 6 Miłosz otrzymał w prezencie od miasta wraz z tytułem honorowego obywatela Krakowa. Spędził w nim ostatnie dziesięć lat życia.

W Krakowie minister Mindaugas Kvietkauskas spotkał się z Robertem Piaskowskim, pełnomocnikiem prezydenta Miasta Krakowa ds. kultury oraz historyk literatury dr Joanną Zach. Rozmowa dotyczyła między innymi schodów im. Czesława Miłosza, które tej jesieni zostaną otwarte w Krakowie. Jesienią odbędzie się tu też konferencja poświęcona Czesławowi Miłoszowi.

We wrześniu 2016 r. na Starówce w Wilnie zostały odsłonięte schody im. Czesława Miłosza. Wyryto na nich – po litewsku i po polsku – cytaty z twórczości Miłosza, upamiętniając w ten sposób noblistę zarówno w świadomości i dziedzictwie kulturowym Litwy, jak i Polski, a tym samym podkreślając wielokulturowość Wilna i chęć utrzymania dobrosąsiedzkich stosunków, o które zabiegał również poeta.

„Dzisiaj powracamy do Czesława Miłosza, do jego dziedzictwa. Poeta wyłania się jako twórca jednoczący Litwę i Polskę, otwierający nowe aspekty współpracy międzykulturowej, co pozwala zbliżyć do siebie oba kraje” – powiedział minister M. Kvietkauskas.

Mindaugas Kvietkauskas odwiedził również Międzynarodowe Centrum Kultury, spotkał się z jego dyrektor dr Agatą Wąsowską-Pawlik. Centrum jest ważnym partnerem Litwy. Minister i dyrektor zgodzili się, że polska kultura ma szczególne znaczenie dla budowania tożsamości kulturowej regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Jesienią tego roku odbędzie się tu V Międzynarodowy Kongres Dziedzictwa Kulturowego, podczas którego Litwa będzie jednym z najważniejszych gości.

W środę przebywający z wizytą w Warszawie minister kultury Litwy Mindaugas Kvietkauskas spotkał się z wicepremierem, ministrem kultury i dziedzictwa narodowego Polski prof. Piotrem Glińskim. Podczas spotkania najwięcej uwagi poświęcono kwestiom związanym z przygotowaniem do pochówku szczątków powstańców styczniowych na wileńskiej Rossie. Ministrowie omówili też m.in. kwestie transgranicznego wpisu dziedzictwa Tatarów polsko-litewskich na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, współpracy w dziedzinie ochrony wspólnego dziedzictwa kulturowego, zagospodarowania Memoriału Ponarskiego w Wilnie.

Mindaugas Kvietkauskas spotkał się również z wykładowcami i studentami bałtystyki na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz dyrektorem Instytutu im. Adama Mickiewicza Krzysztofem Olendzkim.

W czwartek M. Kvietkauskas wziął udział w Festiwalu Literackim im. Adama Mickiewicza w Krakowie.

Na podstawie: lrkm.lrv.lt, mkidn.gov.pl miloszfestival.pl