In Between? W poszukiwaniu lokalnych historii na pograniczu polsko-litewskim


Fot. organizatorów
W lipcu ubiegłego roku młodzi Europejczycy badali historię pogranicza polsko-litewskiego i siedmiu innych regionów europejskich. W ramach projektu In Between?, organizowanego przez Europejską Sieć Pamięć i Solidarność, studenci odwiedzili Sejny i Krasnogrudę w Polsce, oraz Wilno, wieś Czterdziestu Tatarów (Keturiasdešimt Totorių), Troki oraz Ponary na Litwie. Podczas spotkań z mieszkańcami uporządkowali rodzinne archiwa i zarejestrowali wspomnienia. Przygotowane przez studentów filmy krótkometrażowe są już dostępne online.

Projekt In Between? jest kierowany do studentów i entuzjastów historii, antropologii kulturowej, socjologii i sztuki audiowizualnej w wieku od 18 do 25 lat. Uczestnicy zostali zaproszeni do udziału w interdyscyplinarnych warsztatach i w wizytach studyjnych. W ubiegłym roku 46 studentów z 18 krajów przeprowadziło 76 wywiadów w 16 językach.

W 2017 uczestnicy projektu pojechali na pogranicze polsko-litewskie, a także do Wojwodiny (Serbia), Berlina, Mostaru (Bośnia i Hercegowina), do Prespy (pogranicze albańsko-macedońsko-greckie), na pogranicze albańsko-czarnogórskie,  węgiersko-rumuńskie (Kriszana) i hiszpańsko-francuskie. Poszukując lokalnych, osobistych historii, wpisanych w wielokulturowy pejzaż wybranych regionów, młodzież poznawała w praktyce narzędzia i metody badania oraz dokumentowania przeszłości. Zgromadzone w ten sposób wspomnienia, nagrania dźwiękowe i video, fotografie, listy, a także zeskanowane dokumenty i inne świadectwa życia codziennego stały się bazą do opracowania relacji z podróży. Materiały te zostały udostępnione lokalnym i międzynarodowym archiwom, takim jak Narodowe Archiwum Cyfrowe, Wirtualny Sztetl przy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Wizyty studyjne zostały zorganizowane we współpracy z 39 instytucjami z 13 krajów. Instytucje partnerskie na pograniczu polsko-litewskim to: Polski Instytut w Wilnie, Vilna Gaon State Jewish Museum, Stowarzyszenie Litewskich Tatarów, Dom Litewski w Sejnach i Ośrodek „Pogranicze” w Sejnach.


Fot. organizatorów

Na podstawie zgromadzonych materiałów studenci wspólnie z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym przygotowali filmy krótkometrażowe z fragmentami przeprowadzonych wywiadów. Filmy, wyświetlone na dużym ekranie w grudniu 2017 w muzeum Topografia Terroru w Berlinie, są już dostępne online na kanale YouTube ENRS.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie http://www.enrs.eu/inbetween 

Kontakt: Karolina Dziełak, koordynatorka projektu In Between? (karolina.dzielak@enrs.eu, 0048 883 710 012)

Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji.