18 października 1918 roku w prasie


W tych dniach 100 lat temu wydarzenia rozwijały się bardzo szybko nie tylko w Polsce, lecz także w całej Europie. 18 października zostały przesądzone losy Cesarstwa Austro-Węgier – powstały 4 nowe państwa.


„Ziemia Lubelska” nr 503 z 18 października 1918 r.

Z tego też powodu wiele uwagi poświęcono losom Galicji jako części odrodzonego państwa polskiego.

„Ziemia Lubelska” nr 504 z 18 października 1918 r.

I w takich warunkach każdy namacalny znak przynależności do Królestwa Polskiego był przyjmowany z wielkim entuzjazmem.

„Monitor Polski” nr 179 z 18 października 1918 r.

5:0. Choć to nie rozgrywka Argentyna–Jamajka, ten mecz pewnie wywołał nie mniejsze emocje!

„Kurier Warszawski” nr 288 z 18 października 1918 r.

A jesień króluje na całego, warzywa już kupione, została sama cebula „z własnych plantacji”.

„Kurier Warszawski” nr 288 z 18 października 1918 r.