16 lutego – 105. rocznica Odrodzenia Państwa Litewskiego


Fot. BNS
Litwa obchodzi w czwartek 105. rocznicę odrodzenia państwa. upamiętnia podpisanie w 1918 r. aktu ogłoszenia niepodległości kraju. Program obchodów jest tradycyjny: złożenie wieńców na grobach twórców niepodległości na cmentarzu na Rossie, wciągnięcie na maszty przed Pałacem Prezydenckim flag trzech państw bałtyckich, msza św. w katedrze wileńskiej, ogniska na alei Giedymina i koncert na placu Katedralnym.16 lutego 1918 roku Rada Litewska (Taryba) pod przewodnictwem Jonasa Basanavicziusa podpisała akt niepodległości kraju. Litwa znajdowała się wówczas pod okupacją niemiecką. Podpisany dokument wyrażał wolę narodu do stworzenia niepodległego państwa litewskiego. Realnie państwo powstało kilka miesięcy później, wraz z zakończeniem I wojny światowej.

Akt niepodległości podpisało 20 sygnatariuszy, m.in. Stanisław Narutowicz, brat pierwszego prezydenta niepodległej Polski Gabriela Narutowicza.

Tradycyjnie obchody rozpoczęły się od złożenia wieńców na grobach sygnatariuszy na Cmentarzu Rossa. Przed południem prezydent odznaczy zasłużone osoby, a w południe centralne uroczystości przenoszą się na plac Daukantasa przed Pałacem Prezydenckim, gdzie na masztach zostaną wciągnięte flagi państwowe trzech krajów bałtyckich. Prezydent wygłosi okolicznościowe przemówienie i oddawane zostaną salwy honorowe.

Wieczorem powszechne świętowanie przenosie się na centralną ulicę Wilna, na aleję Giedymina, gdzie od placu Katedralnego do placu Łukiskiego zapalanych zostanie kilkadziesiąt ognisk.

Na podstawie: BNS, inf. wł.