Zapytanie poselskie do Ministra Kultury Sz. P. Arūnasa Gelūnasa


Waldemar Tomaszewski, fot. wilnoteka.lt
Jak poinformowała organizacja pozarządowa „Europejska Fundacja Praw Człowieka”, jedenaście pracowników przedsiębiorstwa „Lietuvos geležinkeliai” różnych narodowości zostało ukaranych za użycie swego języka ojczystego podczas pełnienia obowiązków służbowych. Wobec ukaranych dokonano cięcia wynagrodzeń. Takie zachowanie kierownictwa „Lietuvos geležinkeliai” jest skandaliczne, poważnie narusza Konstytucję Republiki Litewskiej (par. 29 „Niedozwolone jest ograniczanie praw człowieka lub ustanawianie przywilejów ze względu na płeć, rasę, narodowość, język, pochodzenie, położenie społeczne, wiarę, przekonania albo poglądy”) i inne zobowiązania międzynarodowe naszego kraju, przede wszystkim Konwencję Ramową Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych.
Przepisy przedsiębiorstwa „Lietuvos geležinkeliai”, zezwalające na cięcie lub skreślenie zmiennej części wynagrodzenia za użycie języka ojczystego, ale nie państwowego, ważne są od jesieni 2009 roku. Te przepisy są dyskryminacyjne, nielegalne i dyskredytuje nasz kraj na arenie międzynarodowej.

Proszę Ministra Kultury, szanownego pana A. Gelūnasa, do obowiązków którego należy ochrona praw mniejszości narodowych, o podjęcie działań, aby usunąć dyskryminację naszych obywateli ze względu na narodowość. Również proszę o poinformowanie mnie w trybie pilnym o działaniach Ministerstwa Kultury, dotyczących powyższej sprawy.

Z poważaniem,
Waldemar Tomaszewski,
Poseł do Parlamentu Europejskiego