Wybory samorządowe na Litwie z udziałem Polaków


Fot. wilnoteka.lt
W niedzielę, 3 marca, na Litwie odbędą się wybory samorządowe, wybierzemy 1502 radnych 60 samorządów. Po raz drugi merowie będą wybierani w wyborach bezpośrednich. Na listach wyborczych partii i komitetów są Polacy. Głosowanie będzie się odbywało w 1970 dzielnicach wyborczych. Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7.00 do 20.00.Czynne prawo wyborcze, które upoważnia do wybierania radnych i merów mają obywatele Litwy, którzy najpóźniej w dniu głosowania, czyli 3 marca osiągną pełnoletność, jak również obywatele innych państw Unii Europejskiej na stałe mieszkający na Litwie oraz inne osoby na stałe mieszkające na Litwie i posiadające potwierdzające to dokumenty. Uprawnione do głosowania na terenie danego samorządu są osoby na stałe mieszkające na terenie tego samorządu. Za stałych mieszkańców danego samorządu są uznawane osoby, które najpóźniej na 90 dni przed dniem wyborów, czyli do 3 grudnia 2018 r. zadeklarowały miejsce zamieszkania na terenie danego samorządu.

Każdy, kto wybiera się na głosowanie, musi pamiętać o zabraniu dokumentu potwierdzającego tożsamość. Po raz pierwszy w kabinach do głosowania nie będzie zasłon, a urny będą matowe. 

Wyborca otrzyma dwie karty do głosowania. Na jednej będą nazwiska kandydatów na mera, na drugiej – nazwy partii i komitetów obywatelskich, które ubiegają się o mandaty radnych w danym samorządzie. Na pierwszej karcie należy zaznaczyć jedno nazwisko. Na drugiej – zaznaczyć listę, na którą wyborca głosuje, a do pięciu okienek u dołu można wpisać numery pięciu kandydatów z tej listy. Są to tzw. głosy pierwszeństwa do uzyskania mandatu. Głosy pierwszeństwa niekoniecznie należy przyznawać pięciu kandydatom, jeśli do okienek wpiszemy na przykład dwa numery, nasz głos będzie ważny. Nawet jeśli do każdego okienka wpiszemy ten sam numer, nasz kandydat otrzyma jeden głos pierwszeństwa.W nocy z piątku na sobotę rozpocznie się cisza wyborcza. Zgodnie z prawem czynna agitacja jest zabroniona na 30 godzin przed rozpoczęciem wyborów oraz w dniu wyborów do czasu zamknięcia lokali wyborczych, czyli do godz. 20.00 w niedzielę. Billboardy i plakaty zawieszone w trakcie kampanii wyborczej mogą pozostać na swoich miejscach, pod warunkiem, że zostały zawieszone nie później niż 48 godzin przed rozpoczęciem wyborów. W czasie trwania ciszy wyborczej w lokalu wyborczym oraz w promieniu 50 metrów wokół niego zakazana jest agitacja wizualna. 

O mandaty radnych 60 samorządów Litwy walczy 13 662 kandydatów, reprezentujących 14 partii, 90 komitetów obywatelskich i 14 koalicji.

O miejsca w 51-osobowej Radzie Miasta Wilna ubiega się 841 kandydatów na radnych. Swoich reprezentantów wystawiło 18 partii i komitetów obywatelskich. O stanowisko mera Wilna ubiega się aż 17 kandydatów, w tym dwaj Polacy: Rajmund Klonowski z komitetu „Vilniečių Lokys” (pl. Wileński Niedźwiedź) i Edyta Tamošiūnaitė z AWPL–ZChR.

Mieszkańcy rejonu wileńskiego wybiorą 31 radnych spośród 194 kandydatów. Swoje listy w rejonie wileńskim wystawiło 5 partii i koalicji. O stanowisko mera rejonu wileńskiego ubiega się 5 kandydatów: Robert Duchniewicz (Litewska Partia Socjaldemokratyczna), Gediminas Kazėnas (Związek Ojczyzny – Litewscy Chrześcijańscy Demokraci), Aleksandra Minajewa (Litewski Związek Chłopów i Zielonych), Tadeusz Orszewski (Partia Pracy), obecna mer Maria Rekść (AWPL–ZChR).

Do 25-osobowej Rady Samorządu Rejonu Solecznickiego kandyduje 81 osób. Są to przedstawiciele trzech partii: Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej, Partii Pracy i koalicji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin i Aliansu Rosjan. Kandydatami na stanowiska mera są: Jolanta Butkevičienė (Litewska Partia Socjaldemokratyczna), obecny mer Zdzisław Palewicz (AWPL – ZChR) i Alicija Ščerbaitė (Partia Pracy).

W rejonie trockim o mandat w 25-osobowej Radzie ubiega się 281 kandydatów, przedstawicieli 9 partii, koalicji i komitetów obywatelskich. Na stanowisko mera kandyduje 6 osób: Gelena Drungilienė (Partia Pracy), Jonas Kietavičius (Związek Ojczyzny – Litewscy Chrześcijańscy Demokraci), Vladislav Kravčun (Litewski Związek Chłopów i Zielonych), Jarosław Narkiewicz (koalicja Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin i Aliansu Rosjan), obecna mer Edita Rudelienė (Ruch Liberałów), Kęstutis Vilkauskas(Litewska Partia Socjaldemokratyczna).Zdjęcia: Jan Wierbiel, Paweł Dąbrowski, Edwin Wasiukiewicz
Montaż: Paweł Dąbrowski, Aleksandra Konina