Wilno chce zrezygnować z białoruskiej soli


Fot. Vilniaus miesto savivaldybė
Mer Wilna Remigijus Šimašius złożył dziś do rządu wniosek o pilne przyjęcie sankcji narodowych na wszystkie białoruskie produkty „Biełaruśkaliju”, w tym sól wykorzystywaną do utrzymania dróg. Obecne sankcje nałożone na Białoruś nie obejmują produktów chlorku sodu, więc Wilno jest prawnie zobowiązane do kupowania soli od producentów znajdujących się blisko reżimu tego kraju zgodnie z obowiązującym prawem i przetargami po najniższych cenach.

W 2019 roku Administracja Samorządu Miasta Wilna przeprowadziła międzynarodowe zamówienie publiczne, zgodnie z którym zawierane były umowy przedwstępne, zgodnie z którymi przeprowadzane są ponowne konkursy dostawców w przetargu oraz zakupy soli chlorkowo-sodowych. Jeden z dostawców „Lit Salt Trade AB”, który prawie zawsze wygrywa przetargi publiczne za najniższą zaoferowaną cenę, dostarcza sól drogową z białoruskiej spółki państwowej OAO „Biełaruśkalij”. Zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych Samorząd Miasta Wilna nie ma podstaw prawnych do odrzucenia oferty spółki. Umowa z dostawcą obowiązuje do październiku 2022 roku.

Szacuje się, że jeszcze przed końcem umowy zostałoby zakupione około 20 tys. ton soli, co kosztowałoby około 1,6 mln Eur.
 
„Prosimy rząd tak szybko, jak to możliwe, aby nie później niż w ciągu 2 tygodni, w oparciu o przesłanki i założenia określone już w Rozporządzeniu Rady UE 2021/1030, do przyjęcia sankcji narodowych na wszystkie importowane z Białorusi produkty państwowej spółki OAO „Biełaruśkalij”, gdyż jest całkowicie niedopuszczalne finansowanie nielegalnego reżimu na Białorusi. Jest prawdopodobne, że podobny problem rozwiązuje największy w kraju kupiec soli do posypywania dróg – firma „Kelių priežiūra” – i inne samorządy” – powiedział wicemer miasta Wilna Tomas Gulbinas.

Administracja miejska w 2021 r. 12 sierpnia wystąpiła do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Departamentu Bezpieczeństwa Państwowego z prośbą o ocenę, czy dostawa produktów od firmy powiązanej z reżimem białoruskim nie jest sprzeczna z bezpieczeństwem narodowym Litwy. Pod koniec sierpnia Ministerstwo Bezpieczeństwa Wewnętrznego poinformowało, że sprawa nie leży w jego kompetencjach, a resort wyjaśnił, że zakazy nie dotyczą umów zawartych przed 2021 rokiem 25 czerwca. Ponadto sankcje te nie dotyczą produktów z chlorku sodu.

Na podstawie: madeinvilnius.lt