Większość Polaków wierzy w cuda


Cud eucharystyczny, fot. maranciaki.pl
Większość Polaków wierzy w cuda oraz w to, że modlitwa o powrót do zdrowia może pomóc. 15 procent ankietowanych odpowiedziało, że zetknęło się z czymś, co uznało za cud.
Na pytanie, czy cuda się zdarzają, twierdząco odpowiedziało 64 proc. Polaków ankietowanych przez TNS OBOP, 29 miało odmienne zdanie. Na pytanie, czy ankietowani zetknęli się z czymś, co uznaliby za cud, 15 proc. odpowiedziało ”tak”. Powiedzieli, że dotyczyło to ich (6 proc.) lub kogoś, kogo znali osobiście (9 proc.), a 11 proc. odpowiedziało, że dotyczyło to kogoś, kogo nie znali osobiście.

Najczęściej ankietowani wierzą, że modlitwa za osobę chorą może jej pomóc wrócić do zdrowia. Aż 70 proc. ankietowanych wierzy, że modlitwa chorego o jego własne zdrowie może mu pomóc, a 21 proc. w to nie wierzy. Natomiast 61 proc. przepytanych Polaków wierzy, że w powrocie do zdrowia może pomóc modlitwa innych, nawet jeżeli chory o tym nie wie. 25 proc. w to nie wierzy, a 14 proc. nie ma na ten temat zdania.

Kobiety dwa razy częściej niż mężczyźni wierzą w to, że cuda się zdarzają. Znaczenie ma także religijność - wśród badanych niewierzących (było ich 5 proc.) prawie nie ma osób, które wierzą w cuda (tylko 1 proc.). TNS OBOP zaznacza, że związek wiary w cuda z wiekiem badanego jest słaby, ale ludzie powyżej 60. roku życia wierzą w nie częściej niż w innych grupach wiekowych.

Sondaż TNS OBOP przeprowadzono w dniach 3-6 marca 2011 roku na ogólnopolskiej, losowej, reprezentatywnej próbie 1 tys. mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.

Na podstawie: PAP

Komentarze

#1 Jezeli Polakow karmi sie

Jezeli Polakow karmi sie propaganda sukcesu i kiszona kapusta, to musza oni wierzyc w cuda.
Znienawidzony rezim upadnie na jesieni, wowczas to Polacy zaczna wreszcie oddychac, odzywiac sie i odbudowywac swa gospodarke po niszczacych rzadach Tuskaszenki.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.