W Wilnie tylko przednimi drzwiami!


Prawdziwą rewolucję gotuje pasażerom komunikacja miejska Wilna. Od lipca na liniach miejskich kierowcy będą wpuszczać podróżnych tylko przednimi drzwiami. Niewykluczone, że po wakacjach podobny system będzie funkcjonował nadal - poinformowała spółka Pro Group.
W ten sposób spółka Pro Group chce walczyć z gapowiczami. Pasażerowie, wchodząc do autobusu, będą zobowiązani do skasowania lub okazania biletu komunikacji miejskiej, lub - w przypadku jego braku - do nabycia go u kierowcy.

Nowy sposób przewozu pasażerów ma sprzyjać bepieczeństwu, punktualności pasażerów oraz zmniejszyć wydatki związane z kontrolą biletów.

W Europie Zachodniej wsiadanie przednimi drzwiami jest powszechną praktyką, na Litwie zaś od roku model ten funkcjonuje w Kłajpedzie. Wszędzie się to sprawdziło.

Początkowo w Kłajpedzie system „pierwszych drzwi” wywołał ogromny protest pasażerów i kierowców. Władze zajezdni autobusowej w Kłajpedzie twierdzą jednak, że ponad dwukrotnie zmalała liczba jadących bez biletów. Już w pierwszym miesiącu funkcjonowania systemu „pierwszych drzwi” sprzedaż biletów wzrosła o 25 procent.