W Rydze wręczono Nagrodę Bałtów


Na zdjęciu (od lewej): Linas Linkevičius, Alberts Sarkanis i Edgars Rinkēvičs, fot. urm.lt/mfa.gov.lv
Łotewski dyplomata Alberts Sarkanis – pierwszy ambasador Łotwy na Litwie po odrodzeniu niepodległości – został uhonorowany Nagrodą Bałtów. We wtorek, 22 września, odebrał ją w Rydze z rąk szefów dyplomacji obu krajów – Linasa Linkevičiusa i Edgarsa Rinkēvičsa. 22 września Litwini i Łotysze obchodzą Dzień Jedności Bałtów na pamiątkę zwycięskiej bitwy pod Szawlami w roku 1236.
Alberts Sarkanis
został uhonorowany za znaczący wkład w rozwój stosunków litewsko-łotewskich oraz działalność akademicką w dziedzinie lingwistyki i historii, podaje Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Litewskiej. Stanowisko ambasadora Łotwy na Litwie pełnił w latach 1993-1996.  

„A. Sarkanis włożył niezmiernie wiele wysiłku w opracowanie i wydanie w 1995 roku Słownika Litewsko-Łotewskiego, był redaktorem tego słownika, aktywnie uczestniczył w rozwoju współpracy kulturalnej i naukowej pomiędzy Litwą a Łotwą, wykładał na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie” – podaje litewskie resort spraw zagranicznych.  

Ufundowana w 2017 roku przez ministrów spraw zagranicznych Litwy i Łotwy Nagroda Bałtów wręczana jest co roku osobom fizycznym lub prawnym z Litwy lub Łotwy za ich wkład i osiągnięcia w pielęgnowaniu języków litewskiego i łotewskiego (tłumaczenia literatury litewskiej na język łotewski oraz tłumaczenia literatury łotewskiej na język litewski, nauczanie języka litewskiego na Łotwie i łotewskiego na Litwie), upowszechnianie literatury, historii i tradycji obu narodów.  

W 2019 roku Nagrodą Bałtów uhonorowany został językoznawca, bałtysta, profesor Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie Alvydas Butkus, w 2018 roku w Rydze – litewska i łotewska językoznawczyni Laimutė Baluodė.  

22 września Litwini i Łotysze obchodzą Dzień Jedności Bałtów na pamiątkę zwycięskiej bitwy pod Szawlami w roku 1236. W językach litewskim i łotewskim bitwa ta nazywana jest też „Bitwą Słoneczną” (lit. Saulės mūšis, łot.: Saules kauja; słowo saulė/saule w obu językach oznacza słońce). Sprzymierzone wojska Bałtów odniosły wtedy historyczne zwycięstwo nad Zakonem Kawalerów Mieczowych w jednym z najważniejszych starć zbrojnych owej epoki. Po bitwie pod Szawlami Zakon Kawalerów Mieczowych został wcielony do zakonu krzyżackiego.  

Na podstawie: bns.lt, urm.lt, inf. wł.