W Polsce katolicy obchodzą Boże Ciało


Procesja Bożego Ciała w Wilnie, fot. wilnoteka.lt
W czwartek, 20 czerwca, katolicy świętują uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, w polskiej tradycji potocznie nazywaną Bożym Ciałem. W Polsce jest to dzień wolny od pracy, kiedy na ulice miast i wsi wychodzą procesje wiernych. Na Litwie to jedno z głównych świąt kościelnych będzie obchodzone w niedzielę, 23 czerwca. Od wileńskiej katedry do Kaplicy Ostrobramskiej przejdzie procesja eucharystyczna.Boże Ciało to jedno z najbardziej uroczystych świąt katolickich. Zostało ustanowione po objawieniach Julianny z Cornillon (1193-1258) z Francji. W 1209 roku wielokrotnie ukazywała się jej jasna tarcza księżyca z zarysowaną na jego tle ciemną plamą. Zinterpretowano to jako znak, że wśród świąt kościelnych brakuje dnia poświęconego Najświętszemu Sakramentowi.

Pierwsze procesje w uroczystość Bożego Ciała odbyły się w latach 1265-1275 w Kolonii, w Niemczech. Podczas nich niesiono krzyż z Najświętszym Sakramentem. Pod koniec XV w. procesje były już powszechne w Niemczech, Anglii, Francji, w północnych Włoszech i w Polsce.

Papież Jan XXII w 1317 roku ustanowił uroczystość Bożego Ciała dla całego Kościoła, a jej termin wyznaczył na czwartek w oktawie Zesłania Ducha Świętego, a więc jest to święto ruchome wypadające zawsze 60 dni po Wielkanocy. W niektórych krajach może być obchodzone w inny dzień.

W Polsce przed rozbiorami w procesji warszawskiej kapłanowi niosącemu monstrancję z Najświętszym Sakramentem towarzyszyli król i najwyżsi dostojnicy państwowi. Uczestnictwo wiernych w procesji łączyło się z manifestacją uczuć narodowych.

W okresie II Rzeczypospolitej procesje Bożego Ciała w Warszawie były niezwykle uroczyście celebrowane. Z kolei w pierwszych latach po II wojnie światowej (1945-1948) w warszawskiej procesji prymasowi towarzyszyli przedstawiciele komunistycznych władz, chcący w ten sposób zyskać uznanie społeczeństwa.

Boże Ciało w Polsce jest dniem wolnym od pracy. Tegoroczna centralna procesja Bożego Ciała w Warszawie wyruszy po mszy św. z warszawskiej archikatedry św. Jana Chrzciciela, przejdzie Krakowskim Przedmieściem i zakończy się na pl. Piłsudskiego pod krzyżem papieskim, gdzie 40 lat temu papież Jan Paweł II przewodniczył mszy świętej, podczas której wygłosił homilię, wzywając Ducha Świętego i prosząc o odnowę polskiej ziemi. Na zakończenie procesji metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz wygłosi homilię i udzieli błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem miastu i całej Polsce.

Kościół katolicki na Litwie uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa będzie obchodzić w niedzielę, 23 czerwca. W Wilnie procesja Bożego Ciała wyruszy z katedry około 13.30 i przejdzie ulicą Zamkową do Ostrej Bramy.

Na podstawie: PAP, vilnensis.lt