W kowieńskim Muzeum Sugihary wystawa „Paszporty”


Fot. instytutpileckiego.pl
W kowieńskim Muzeum Sugihary została otwarta wystawa zatytułowana „Paszporty”. Ekspozycja poświęcona jest między innymi Grupie Ładosia – grupie dyplomatów i działaczy żydowskich stworzonej w Szwajcarii w czasie II wojny światowej, by ratować europejskich Żydów przed zagładą.

Grupa Ładosia w latach 1942-1943 zajmowała się masowym fałszowaniem paszportów państw Ameryki Południowej. W jej skład wchodzili polscy dyplomaci i przedstawiciele organizacji żydowskich działających na terenie Szwajcarii. Sfałszowane dokumenty przekazywali Żydom, dzięki czemu część z nich uniknęła wywózek do niemieckich obozów zagłady i doczekała końca wojny.

Ekspozycja została zorganizowana w związku z badaniami prowadzonymi przez Instytut Pileckiego we współpracy z Ambasadą Polski w Szwajcarii. Do tej pory na podstawie badań ogłoszono listę 3 tys. 253 posiadaczy paszportów i poświadczeń obywatelstwa Paragwaju, Hondurasu, Haiti i Peru przygotowanych przez nielegalną strukturę – Grupę Ładosia.

Wystawa prezentuje działalność Grupy Ładosia oraz dokumenty, noty dyplomatyczne, paszporty, które były nielegalnie produkowane.

Otwarciu wystawy w Kownie towarzyszyła prezentacja książki Aleksandra Bartłomieja Skotnickiego „Chiune Sugihara. Konsul, który ratował Żydów”. Sugihara przed wojną działał w Kownie. Publikacja odnosi się do tzw. listy, na której znalazło się około 6. tys. polskich Żydów. Dzięki działalności japońskiego dyplomaty zostali oni uratowani od pewnej śmierci. Muzeum Sugihary, w którym otwarto wystawę mieści się w budynku, w którym przed wojną znajdował się japoński konsulat w Kownie.

Barbara Orszewska z Instytutu Polskiego w Wilnie podkreśla, że otwarcie wystawy „jest kontynuacją starań Instytutu na rzecz promowania działalności Polaków ratujących Żydów”. „Naszym zadaniem jest promowanie historii Polski, trudnej historii, żeby to nie uległo zapomnieniu” – wskazuje Orszewska.

Przed dwoma laty w Wilnie i Kownie z inicjatywy Instytutu Polskiego w Wilnie była prezentowana m.in. wystawa o ambasadorze Polski w Japonii Tadeuszu Romerze ratującym żydowskich uchodźców.

Obecna wystawa, organizatorami której są Instytut Pileckiego, Instytut Polski w Wilnie, Ambasada RP w Wilnie i Muzeum Sugihary w Kownie, będzie czynna do końca grudnia 2021 r.

Na podstawie: instytutpolski.pl, IAR, PAP