W drugiej połowie 2022 roku planowane jest uruchomienie pociągu pasażerskiego z Wilna do Warszawy


Fot. madeinvilnius.lt
Przegląd realizowanych projektów Via Baltica, Rail Baltica i Via Carpatia, kwestie modernizacji dróg granicznych, przygotowania do uruchomienia w przyszłym roku pociągu pasażerskiego Wilno–Warszawa, wspólne stanowiska w sprawie ujednolicenia zapisów Pakietu Mobilności – te tematy były omawiane w środę na spotkaniu ministra transportu Mariusa Skuodisa z Andrzejem Adamczykiem, ministrem infrastruktury Polski.„Omówiliśmy z kolegą postępy w realizacji projektów Via Carpatia, Rail Baltica i Via Baltica, a także projekty przebudowy dróg granicznych. Omówiliśmy kwestie techniczne planowanego uruchomienia pociągu pasażerskiego z Wilna do Warszawy z jedną przesiadką w Kownie w drugiej połowie 2022 roku. Ważne jest, aby Litwa i Polska podążały w tym samym tempie z tymi strategicznymi projektami, aby były realizowane na czas” – powiedział po spotkaniu minister transportu i komunikacji Skuodis.

Skuodis i Adamczyk ponownie wypowiedzieli wspólne stanowisko stron w sprawie Pakietu Mobilności. Przepisy zobowiązujące do zwrotu holownika do krajów pochodzenia co 8 tygodni, a tym samym obniżające konkurencyjność przewoźników z Europy Wschodniej, zwiększające zanieczyszczenie dróg i powodujące dodatkowe koszty dla firm w regionie, nie są popierane przez ministrów obu krajów. Litwa wraz z Polską stoi na stanowisku, że taki obowiązek jest sprzeczny ze wspólnym rynkiem i Zieloną Giełdą i powinien zostać uchylony. Dyskutowano o możliwości wystąpienia jesienią br. do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o zastosowanie środków tymczasowych.

Z polskim ministrem omówiono także harmonogram realizacji projektu międzynarodowej autostrady Via Baltica oraz listę polsko-litewskich dróg granicznych do przebudowy, na co zgodzili się specjaliści obu krajów.

Na podstawie: madeinvilnius.lt