Unia chce znakować nieekologiczne produkty


Fot. pixabay.com
Unia pracuje nad nowym sposobem znakowania żywności, który określi ślad węglowy wykorzystany przy produkcji. Żywność ma być znakowana jak sprzęt AGD pod kątem wpływu na środowisko. Uderzyłoby to w konkurencyjność Polski, gdzie głównym źródłem energii jest węgiel kamienny.
 
 


Nieformalnie i po cichu Komisja Europejska opracowuje nowy sposób znakowania żywności, który będzie wskazywał ślad węglowy wykorzystany przy jej produkcji – dowiedziała się „Rzeczpospolita”. To tzw. środowiskowy ślad produktu. Był już pilotaż, teraz jest faza przejściowa. Czy wnioski z pilotażu zostaną wprowadzone do praktyki, tego jeszcze nie wiadomo. Jednak najbardziej nieekologiczne źródła energii są w stanie osłabić konkurencyjność żywności produkowanej w Polsce.

Żywność ma być znakowana jak sprzęt AGD pod kątem wpływu na środowisko. Ślad środowiskowy będzie analizą całego cyklu życia, np. jakie było pochodzenie energii elektrycznej, która posłużyła do wytworzenia produktu, lub ile w tym procesie zużyto wody. Ta niepozorna informacja może mieć fundamentalne znaczenie dla polskich producentów żywności, którzy 80 proc. swojego eksportu wysyłają na rynki unijne.

„Jeśli polscy producenci wciąż będą korzystali z energii wytwarzanej z nieekologicznych źródeł, przez takie oznakowanie konkurencyjność ich produktów może znacznie się obniżyć. W efekcie mogą utracić dobrą pozycję na rynkach zbytu w Europie” – tłumaczy prof. Krzysztof Klincewicz, kierownik Zakładu Teorii i Metod Organizacji na Wydziale Zarządzania UW.

„Głównym źródłem energii w Polsce jest węgiel kamienny. Z miejsca dostaniemy dużo gorsze noty niż konkurencja z Francji czy Niemiec” – mówi Andrzej Gantner, dyrektor Polskiej Federacji Producentów Żywności i dodaje, że to nie jest uczciwe, ponieważ polskie firmy spożywcze mają zerowy wpływ na energetykę, a ponoszą tylko rosnące koszty energii.

Lepiej sytuacja wygląda, jeśli chodzi o wodę, tu polska branża zainwestowała sporo w oszczędzanie wody podczas produkcji żywności.

Projekt jest jednym z elementów budowania gospodarki obiegu zamkniętego i tworzenia rynku produktów ekologicznych.

Na podstawie: rp.pl, publicrelations.pl