Szpital w Czarnym Borze po remoncie


Szpital w Czarnym Borze
Zakończono prace związane z odnowieniem szpitala opieki paliatywnej w Czarnym Borze. Szpital wybudowano w roku 1991. Był już w złym stanie technicznym, co powodowało duże straty ciepła. Dzięki modernizacji szpitala zwiększy się w nim liczba łóżek dla pacjentów. Szpital pracuje również nad rozszerzeniem oferty świadczonych usług. Prawdopodobnie już wkrótce czarnoborski szpital zacznie świadczyć usługi pomocy paliatywnej, czyli obejmie swoją opieką osoby bardzo chore, cierpiące, wymagające systematycznej opieki medycznej.
Umowa z Ministerstwem Gospodarki i Litewską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości, na mocy której Samorząd Rejonu Wileńskiego uzyskał pieniądze na odnowienie placówki ochrony zdrowia, została podpisana na początku września 2009 roku. Początkowo projekt opiewał na milion litów, jednakże w trakcie przetargu wykonawca zaproponował niższą cenę: 700 tys. litów. Zaoszczędzona kwota 300 tys. litów zostanie prawdopodobnie przeznaczona na odnowienie innego obiektu w rejonie wileńskim.

Całkowicie została odnowiona zewnętrzna strona gmachu szpitalnego, co pozwoli powstrzymać duże straty energii cieplnej i zaoszczędzić znaczne koszty, przeznaczane wcześniej na opłaty. Dzięki modernizacji budynku polepszyły się warunki pracy szpitala. Zwiększy się liczba łóżek. Obecnie szpital ma 33 łóżka, w najbliższym czasie ta liczba wzrośnie do 36, w tym o 1 łóżko paliatywne. Szpital zatrudnia 2 lekarzy (lekarza rodzinnego i terapeutę), 9 pielęgniarek, 5 pomocników, laborantkę, masażystę,  specjalistę terapii ruchowej, pracownika społecznego i pracowników pomocniczych.

Główny lekarz przychodni rejonu wileńskiego Vida Žvirblienė nie kryła zadowolenia: „Niezmiernie się cieszymy, że placówki służby zdrowia w rejonie wileńskim są odnawiane, to przekłada się na polepszenie warunków dla pacjentów i pracowników”. Lekarka dodała, że przychodnia centralna rejonu wileńskiego pracuje nad rozszerzaniem oferty usług medycznych dla mieszkańców Czarnego Boru i okolicznych miejscowości: „Niedługo w szpitalu czarnoborskim zaczniemy świadczyć usługi pomocy paliatywnej, czyli będziemy w stanie pomóc osobom ciężko chorym, bezwładnym, chorym na raka, cierpiącym bóle”.

Prace remontowe wykonywano tylko od zewnątrz, dlatego praca szpitala nie była zakłócona. 85% kwoty przeznaczonej na odnowienie szpitala pochodziło z funduszy unijnych, 15% - to środki przeznaczone z budżetu państwa litewskiego.

Na podstawie: Informacja Samorządu Rejonu Wileńskiego