Studenci z Wilna z wizytą we Lwowie


Studenci z Wilna z wizytą we Lwowie, fot. „Juventa Wileńska”
Na zaproszenie lwowskiego klubu „Strefa Młodzieży” gdzie prezesem jest Eugeniusz Wołoszyn w dniach od 28 listopada do 2 grudnia młodzież z klubu studenckiego „Juventa Wileńska” pod kierownictwem Marioli Buinickiej miała okazję gościć we Lwowie na Ukrainie. Była to druga część wymiany studenckiej, bo młodzież z Ukrainy gościła w Wilnie we wrześniu bieżącego roku. Za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” projekt był współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Podczas pierwszego dnia pobytu we Lwowie młodzież udała się do kościoła św. Antoniego, gdzie się spotkała z proboszczem franciszkanów Pawłem Odójem.

Kolejnym punktem zwiedzania była szkoła polska Nr 24 im. Marii Konopnickiej. Dyrektor szkoły polskiej opowiedziała o wizji oraz misji szkoły, historię powstania oraz na jakich zasadach działa polska szkoła na Ukrainie.  Na dzień dzisiejszy szkoła polska liczy 289 uczniów ze Lwowa oraz z obwodu lwowskiego.

Tuż po obiedzie ruszyliśmy do Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie na spotkanie z posłami na Sejm i Senat RP, przedstawicielem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, członkami sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą oraz senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Toczyła się dyskusja, w której między innymi została poruszona kwestia współpracy między „Strefą młodzieży” a „Juwentą Wileńską”. Na dalszym etapie rozwoju klubów padł pomysł o zrzeszeniu się młodzieży również z innych krajów. Częścią wieczorową była impreza Andrzejkowa razem z wróżbami oraz tańcami do północy.

Kolejnego dnia zwiedziliśmy Polskie Radio Lwów, kilku przedstawicieli klubu studenckiego z Wilna wzięło udział w audycji radiowej.

Zwiedzanie miasta było zaskakujące. Byliśmy w Lwowskim Narodowym Akademickim Teatrze Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej. Co ciekawe, w XIX wieku, aby zbudować tak piękną Operę, zaprojektowaną przez prof. Zygmunta Gorgolewskiego, potrzebne były 3 lata. Teatr jest wykonany w stylu eklektyki. Oprócz tego, za całe istnienie teatru Opery nigdy nie doznano pożaru. Ewentualnie, w ciągu 3 minut jest możliwa ewakuacja, co sprawia, iż projektodawca o wszystkim pamiętał i zabezpieczył się. Zwiedziliśmy również Ratusz, Dim Legend, Katedrę Ormiańską i Kasyno Szlacheckie we Lwowie.

W dniu ostatnim uczestniczyliśmy w mszy świętej w kościele św. Antoniego, po czym pojechaliśmy na cmentarz Łyczakowski, jest to jedna z najstarszych nekropolii istniejących do dziś w Europie, na którym między innymi jest pochowana słynna polska poetka Maria Konopnicka. „Strefa Młodzieży” oraz „Juventa Wileńska” w kwaterze Orląt Lwowskich i Powstańców Styczniowych złożyli wieńce i zapalili znicze. 

Krótkodniowy pobyt we Lwowie odniósł sukces, nawiązaliśmy szersze kontakty z klubem lwowskim, zwiedziliśmy miasto oraz zabytki, uczestniczyliśmy w dyskusji w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie oraz omawialiśmy kolejne projekty na przyszłość.

„Juventa Wileńska”
Materiał nadesłany. Bez skrótów i redakcji