Stołeczne przedszkola tylko dla Wilnian


Fot. wilnoteka.lt
Władze stolicy Litwy planują zabronić przyjmowania do stołecznych przedszkoli dzieci, których rodzice nie są zameldowani w Wilnie - o tym zamiarze zastępca mera miasta Wilna Jarosław Kamiński powiadomił sejmowy Komitet Oświaty, Nauki i Kultury Litwy.
W ten sposób władze stolicy próbują rozwiązać problem brakujących miejsc w stołecznych przedszkolach. „Planujemy, że w ciągu bieżącego i następnego roku całkowicie rozwiążemy problem z brakiem miejsc. Jednym ze sposobów jest nowy tryb przyjmowania dzieci do przedszkoli. Do stołecznych przedszkoli będą przyjmowane tylko te dzieci, których miejsce zamieszkania jest zadeklarowane w Wilnie” - powiedział Kamiński.

Według danych Samorządu Miasta Wilna do stołecznych przedszkoli uczęszcza około 2600 dzieci spoza Wilna, czyli około 10 procent wszystkich dzieci.

Według zastępcy mera miasta Wilna do wileńskich przedszkoli uczęszczają dzieci z rejonu wileńskiego, solecznickiego, trockiego i Elektrenów. „Eliminując tę liczbę, miejsc w przedszkolach byłoby pod dostatkiem” - powiedział Jarosław Kamiński.

Obecnie w przedszkolach Wilna brakuje około 1500 miejsc. Ogółem do przedszkoli chodzi około 23,5 tys. dzieci.

Zgodnie z nowym trybem, rodzice będą zobowiązani okazać zaświadczenie, z którego będzie wynikało, że ich podatki wpływają na konto Wilna. „Jeżeli pokażą zaświadczenie, że płacą podatki w Wilnie, proszę bardzo - przedszkole wasze” - zaznaczył Kamiński.

Oprócz tego rozwiązania planowane jest zaoszczędzenie dodatkowych 2 mln litów, które są wydawane na dowóz dzieci z rejonu.

Przedstawiciele samorządu poinformowali również, że w latach 2013-2014 planuje się dodatkowo stworzyć 990 miejsc w przedszkolach (nowe przedszkole zostanie wybudowane w Santaryszkach), jak również planuje się wykorzystać na wpół puste pomieszczenia szkolne.

Na takie rozwiązanie problemu oburzała się członkini Komitetu Oświaty, Nauki i Kultury Litwy Rima Baškienė: „Nie można w tej sprawie patrzeć jedynie przez pryzmat miasta Wilna, musimy spojrzeć na całą Litwę i szukać wspólnych rozwiązań między samorządem miasta i samorządami rejonowymi. Nie możemy dyskryminować dziecka ze względu na jego miejsce zamieszkania”.

Przewodnicząca Komitetu Oświaty, Nauki i Kultury Litwy Audronė Pitrėnienė pytała, czy władze stolicy próbowały nawiązać porozumienie z sąsiednimi samorządami, aby pokrywały koszty generowane przez dzieci spoza miasta Wilna.

„Nie podpisywaliśmy takich porozumień. Przede wszystkim musimy zaspokajać potrzeby mieszkańców Wilna. Jeśli jednak będą wolne miejsca, wówczas przyjmowane będą też dzieci spoza stolicy” - wyjaśniał J. Kamiński.

Na podstawie: BNS

Komentarze

#1 dzisiaj Światowy dzień

dzisiaj Światowy dzień czekolady

#2 Przykro to pisać , ale

Przykro to pisać , ale sytuacja nie jest normalna:

Znowu rozmowy urzędników RP a lt ponad głowami Polaków na LT. I znowu podawanie dłoni, jakby nigdy nic, antypolskiej ambasador RL w W-wie .
Bliższe realiom było hasło ,,WILNO WARSZAWA WSPÓLNA SPRAWA,, wykrzyczane w czasie ponad dwudziestu pikiet w W-wie w obronie praw Polaków na LT.
ps.
ani razu Pani ambasador LT nie wyszła do protestujących.
ps 2:
,,ta przyjaźń staje się dobrą przeciwwagą zdarzającym się konfliktom polityków — powiedział uroczyście mer Wilna Artūras Zuokas. ,,
- o jakiej przyjażni można w ogóle mówić , jeżeli ustawa niszcząca polskie szkoły nie została
anulowana.
ps 3:
,,Zuokas zaznaczył, że mamy wspólną wielowiekową historię i wspólnie otwieramy jej karty,,,
- to niech w Wilnie przywróci wszystkie polskie historyczne napisy zniszczone systemowo za bytności lt ,,przyjaciół,,- całe Wilno historycznie i kulturowo było opisane po polsku.Było..
ps 4:
,,— Najbardziej ludzi zbliża kultura i edukacja, bo właśnie jest elementem więzi międzyludzkich — dodała prezydent Warszawy.,,
-szczególnie ,,zbliża,, likwidacja polskiego szkolnictwa, rugowanie języka polskiego z przestrzeni publicznej..itd..itd.. bardzo ,,zbliża,,
I można tak zdanie po zdaniu..itd., itd, …

Dlaczego prezydent W-wy nie zaczęła wizyty od spotkania z reprezentantami Polaków ?

Znowu mamy do czynienia z fasadowymi stosunkami pomiędzy LT i PL. ?

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.