Stefan Batory patronem polskiej szkoły w Grodnie


Uroczystości nadania imienia Stefana Batorego polskiej szkole w Grodnie, fot. Twitter/A. Poczobut
Polska Szkoła Społeczna przy Związku Polaków na Białorusi w Grodnie nosi imię króla Stefana Batorego. Uroczystość nadania szkole imienia patrona odbyła się 27 września – w rocznicę urodzin monarchy.„Po 21 latach istnienia nadaliśmy Szkole Społecznej przy ZPB imię króla Stefana Batorego, postaci niezwykle zasłużonej dla Grodna i dla Polski” – powiedziała Polskiej Agencji Prasowej Andżelika Borys, szefowa nieuznawanego przez Mińsk Związku Polaków na Białorusi, przy którym działa placówka.

A. Borys podkreśliła, że jest to również nawiązanie do działającej w Grodnie przed wojną polskiej szkoły, która nosiła imię króla i była nazywana „Batorówką”. „W uroczystościach brał udział 90-letni dzisiaj uczeń tamtej szkoły” – powiedziała Borys.

27 września został wybrany nieprzypadkowo – to urodziny Stefana Batorego. „W tym dniu będziemy odtąd co roku obchodzić święto szkoły” – powiedziała Andżelika Borys.

W uroczystościach, które odbyły się w siedzibie szkoły w Grodnie i we mszy św. w katedrze grodzieńskiej wzięli udział ambasador RP na Białorusi Artur Michalski, konsul generalny RP w Grodnie Jarosław Książek, Magdalena Okaj z Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, licznie przybyli uczniowie, ich rodzice oraz przedstawiciele polskiej mniejszości.

Na podstawie: PAP, tvp.info.pl